Kaatsen in Boazum, deel 3

De geschiedenis van het Kaatsen   In Boazum   Dit is het derde deel van de de geschiedenis van het Kaatsen in Boazum. Je vindt hier hoofdstuk 16 over de het Dames Partuur Nellie Rijpma en de zusters Sybrandy uit Dearsum. Zij sloegen bij het dameskaatsen jaren lang voor best op. Daarna volgen op deze … Lees verder

Doarpsfeesten troch de jierren hinne.

Reis troch de tiid fan de feesten, sa as die eartiids yn Boazum wiene. Merken, Oranjefeesten, Skoalle en doarpsfeesten.  Jou it mar in namme. Oan’t 1960 hinne wiene der noch altyd 2 feesten yn Boazum.  Mar doe ha se de lapen gearsmiten, en waard it ien feest. De s.n.Skoalle en Doarpsfeesten.  Fan beide kanten wat … Lees verder

Kaatsen in Boazum, Deel 2

De geschiedenis van het Kaatsen   In Boazum   Dit is het tweede deel over de de geschiedenis van het Kaatsen in Boazum. Het gaat nog over de actuele gebeurtenissen. Je vindt hier de hoofdstukken met foto’s van het kaatsen in het dorp en enkele van kaatsactiviteiten buiten het dorp. Natuurlijk staat het al gepubliceerde … Lees verder