Zomer stop 2020

Het geschiedenis virus bleek bij Âld Boazum sterker dan Covid 19, het Corona Virus. We zijn tegen de verdrukking in zoveel mogelijk blijven publiceren. Ondanks het feit dat we de afgelopen vier maanden niet meer bij elkaar zijn gekomen, hebben we dit half jaar 23 verschillende onderwerpen op onze website gezet. Daar zijn we trots … Lees verder

De Havens 23

De geschiedenis van een van de oudste huizen van Boazum: De Havens 23 Dit huis geldt als een van de oudste huizen in het dorp. Van de huidige bewoner, Jaap Nieuwenhuis, kregen we de aantekeningen van Philippus Breuker over de geschiedenis van De Havens 23. daarin staat het volgende. 1625 tot en met 1804. Het … Lees verder