De Tryntsjebuorren en har bewenners, troch de jierren hinne.

De Tryntsjebuorren en harren bewenners: De namme Tryntsjebuorren is ûntstien doe’t de strjitnammen yn Boazum kamen.  Dat wie in 1972. Yn de folksmûle waard dit altyd al sa neamt omdat der ferskate Tryntsjes yn dizze  strjitte wenne ha.   Bastiaan de Waard syn earste en tredde frou wiene Tryntsjes. Germ Wassenaars Tryntsje,  Nelis Dijkstra syn earste … Lees verder