De voorjaar schoonmaak

Het is weer zo ver de voorjaar schoonmaak gaat weer beginnen. Nog wat foto s uit de oude tijd. Is dit tijdsbeeld verleden tijd.                

De Autosloperij van Sjoerd (Blik ) Veenstra.

Sjoerd Veenstra was een zoon van Klaas en Anne Veenstra-de Jong. Ze zijn op 26-11-1938 in de gemeente Boansterhem getrouwd . Hij had een zuster  Lokke.  Zij werd op 24-12-1939 geboren. Sjoerd werd op 15-07-1946 in Schraard geboren. Ze gingen in de zomer van 1951 aan de Suderdyk in het stationskoffiehuis te wonen,     … Lees verder

De oprichting van eene Coöperatieve Zuivelfabriek.

Op 23 maart 1891 werd in de Leeuwarder Courant gemeld, dat er een vergadering van belanghebbenden in de oprichting van eene Coöperatieve Zuivelfabriek te Bozum zou plaats vinden op donderdag 26 maart 1891 ten huize van J.de Vries aldaar. De heer T.Kuperus zou daarbij de wenselijkheid van Coöperatieve Fabrieken bespreken. Daaropvolgend besloot men op de … Lees verder