Makkum

Makkum onder Boazum   Makkum 1. Dit is de eerste boerderij die links aan de Makkumerreed ligt. Nu woont de Familie Flapper er. De Eigenaren vanaf 1832: J.J. Tjaarda, Weidum: al in 1832 – ± 1849 Ruurd F. Hoekstra en later zijn weduwe Tjitje R. Hoekstra te Warstiens, van ±1849 – ±1909. Rond 1908/1909 is … Lees verder

Speeltuinen

Er zijn in de loop van de laatste 70 jaar op verschillend plaatsen in het dorp speeltuinen geweest. Achter het café, op het Pôltsje aan de Waltawei en tenslotte naast het sportveld. Mooi dat we foto’s hebben waar de drie locaties ook op staan. Zo kunnen we de geschiedenis nog een beetje vastleggen.       … Lees verder

Een archeologische vondst onder Makkum

Een bijzondere vondst van twee Romeinse munten onder Makkum te Boazum. Van Jelke Boonstra, kregen we twee foto van twee Romeinse zilveren munten, gevonden nabij Boazum (Makkum). Dat betekent dat daar mensen zijn geweest, die in die tijd met Romeins geld werkten. Dat kunnen Romeinen geweest zijn, (in Winsum is een legerplaats van de Romeinen … Lees verder