Dokter Regenbogen

Inleiding Johannes Henrikus Regenbogen werd geboren te Sneek op 10 mei 1863 als zoon van koopman Jelmer Regenbogen en Aaltje Fennema. Hij overleed in Leeuwarden op 13 november 1933. Hij studeerde geneeskunde aan de universiteit in Utrecht van 1883 tot in 1889. Van 1889 tot 1924 was hij genees- en heelmeester en verloskundige in Boazum. … Lees verder

Harm Lautenbach

Harm Lautenbach Harm Lautenbach, de jongste zoon van Folkert en Jantsje Lautenbach- Broos werd in november 1903 in Bergum geboren als 4 de kind, hij had nog een broer en twee zussen die ouder waren. Hier in Bergum is hij groot gebracht. Hij leerde Trijntje de Vries kennen en trouwden op 11 mei 1929. Ze … Lees verder

Een kruidenierswinkel in Boazum

In de vorige eeuw bezat Boazum 2 kruideniers, 2 bakkers en 2 slagers. Het dorp bezit nu helaas geen enkele van deze winkels meer. Voor boodschappen moet men nu naar Scharnegoutum, Sneek enz.. Op Waltawei 31 bedreven Nolke van Asperen (op 75-jarige leeftijd overleden op 14 november 1962) en Wietske van Asperen-Haarsma (overleden op 88-jarige … Lees verder