18 januari 2020 – Een gezellige middag op de Bovenzaal

Gezellige middag op de Bovenzaal van De Boazumer Mjitte op 18 januari 2020

Na de tentoonstelling in 2005 met het materiaal van Frans, werd het weer eens hoog tijd dat er opnieuw een middag rond de verzameling foto’s en films over Boazum werd georganiseerd. Die vond plaats op zaterdag de achttiende januari. Er hadden zich ruim tachtig mensen opgegeven. ‘Gelukkig’ konden enkelen alsnog niet komen, anders hadden we echt over de hoofden kunnen lopen, zo vol was het.

Naast dat oude bekenden elkaar begroetten en met elkaar aan de praat raakten, werd er ook druk naar de fototentoonstelling met foto’s van de oude beroepen in het dorp en naar de schilderijen van Ate de Vries gekeken.

Nadat de zaal volgelopen was, opende Frans met een kort woordje.

Hij verwelkomde iedereen en meldde dat hij blij was om de mensen die in Facebook tot de vriendenkring van ‘Ald Boazum’ hoorden, in levenden lijve te zien. Hij gaf aan dat de Stichting “De Nacht fan Boazum” zich voor de koffie garant gesteld had, wat zeer op prijs werd gesteld.

Vervolgens werd de film over “Boazum wol net Stjerre” van Gewest tot Gewest uit 1969 van Johan van der Zee getoond. Toen het geluid uiteindelijk goed doorkwam was iedereen direct stil om te kijken en te luisteren naar de stemmen uit het verleden.

Het mag gezegd worden dat Heske nog een van de weinigen uit deze film is, die nog onder ons is en nog steeds even fleurig!

Daarna was er gelegenheid om oude kennissen op te zoeken en herinneringen op te halen.

Vervolgens nam Jaap Bijlsma ons mee op een rondwandeling door het oude Boazum van 1953. Met behulp van oude foto’s hield Frans de wandeling bij, zodat ook de jongeren en nieuwkomers een beeld bij het verhaal kregen. Bijlsma schetste ons straten, huizen en vooral de mensen voor, die hij ‘onderweg’ tegenkwam. Regelmatig klonk in zijn verhaal berustende kritiek op maatschappelijke ontwikkelingen die sindsdien hadden plaatsgevonden. Vooral voor de ouderen in de zaal was het een nostalgische trip door hun eigen verleden. Het was dan ook een half uur doodstil in de zaal.

Toen iedereen weer even ‘voor zichzelf had gewerkt’ werd de film uit 1991 gestart, waarin Tsjitske Fluitman en Lipkje Adema ons samen met Michiel van Erp door hun dorp loodsten. Ook hier zagen we toenmalige gebruiken terug en oude bekenden, waarvan velen jammer genoeg niet meer onder ons zijn.

Daarna was het nog lang gezellig op de bovenzaal.

Met de giften in de melkbus konden de kosten engszins worden gedekt.

Vanwege onze noodzakelijke uitgaven om de website in de lucht te houden, blijven giften welkom.

 

Om onze website te kunnen blijven vullen houden we ons natuurlijk ook altijd aanbevolen voor foto’s, documentatie en verhalen uit vroeger tijden. Bestaande pagina’s kunnen dan worden aangevuld en nieuwe worden opgezet. Zo wordt het ook een website van u zelf!

Als u foto’s en of verhalen heeft, kunt u ze per mail opsturen naar franstolsma@ziggo.nl . het mag ook naar teatskelanting@hotmail.com of hjazzel@gmail.com Dan zijn wij heel gelukkig en kunnen we nog meer aan de website doen.