55+ reisjes 90er jaren

Deze foto’s komen uit het dia archief van Simon van Dijk, door Aldboazum gedigitaliseerd vanaf dia’s. De kleuren zijn niet altijd optimaal, maar de herinneringen aan deze reisjes (die tegenwoordig niet meer worden gemaakt) spreken boekdelen.

we gaan van de eerste jaren een selectie maken, en later volgen er meer.

Treintje in  Medemblik : Sape Miedema Bet Stienstra, Egbert Meijer, Truus Lautenbach, Jappie Lanting, Rienk Zwaga. 1991
In het treintje: Sieberen Koopmans en Sip Hijlkema 1991
Jaap Stienstra, Jappie Noordenbos, Tjitske Noordenbos, Boukje van Dijk 1991

 

Griet Merkus, Wimke Tjeerdsma, Zus Hoitenga en Hiltsje van der Wal
siemen van Dijk 1993 Smakelijk !!
1993 reiske Fennie Miedema, Rienk Zwaga
reiske 1993 Klaas Sijbesma, frou Schuurmans Boukje van Dijk

 

reiske 1993 Ulbe frou Piersma, frou Hinke Koopmans

 

reiske 1993 frou Hinke Koopmans, frou Stienstra, Jan Tolsma en       Egbert en Esther Meijer
Jappie en Tjitske Noordenbos Jappie Stienstra en frou Hijlkema
Jappie en Tjitske Noordenbos ( Jappie waard 50 jier). Jierren ha se dizze reiskes mei organisearre.
Corrie Sloot 1993
reiske 1993 frou Tjeerdsma en frou Scholtanus
reiske 1994:  Lekker ite!!
reiske 1994 Klaas Sijbesma kegelje
reiske 1995 wachtsje op it Altaplein: frou Groen frou Hardenberg, frou Tine Koopmans.
1995 gezellig he?
reiske 1995. Graach ien mei in protte stikels !!
reiske 1995 . Lekker ite
reiske 1995 Fris op it wetter sa te sjen

Zo zie je dat er na bijna 30 jaar veel van deze bewoners/ reizigers  er niet meer zijn. Een daarvan is de onlangs overleden Jappie Noordenbos, die we ook een paar keer tegenkomen op deze foto’s.