Uit het foto album van Jan Scholtanus

De familie Pieter Scholtanus.

Heit Pieter. zus Riekje. Jan, mem Tjitske en broer Rintsje .

 

Hier kwamen ze te wonen aan de Suderdijk 5. Pieter kwam te werken bij Germ Sinnema.Van mei 1947 tot mei 1959. Hun kinderen werden hier geboren.
Pieter zit hier te melken. Hij werkte meer dan 12 jaar  bij Sinnema ,van 11 mei 1947 tot 11 mei 1959.

 

Riekje op de pony. Met hun huisje op de achter grond.

 

Op naar het feest 1956. Rintsje, Jan en Riekje.

 

Pieter naar het feest.

 

vrouw Hilarides en haar man Hein Lammert Hilarides en Tjitske. foto 1959

 

Van de Suderdijk kwamen ze op de Kamp te wonen Jan was toen 4 jaar, en Pieter ging werken bij de Cooperatie in Leeuwarden. Jan en Rintsje in de sneeuw.

 

 

Jan hier op de Kamp. Links het huis van Anne Kampstra Het busje van de Cooperatie van heit naast het cafe op de achtergrond. Hij werkte hier van 1959 tot 1962. In 1962 tot 1965 werkte hij bij Lankhorst in Sneek .

 

Tjitske en Jan en twee loges. Met het huisje links ,dit is de achterkant van het huis van Albert Beeksma, hier hebben ze anderhalf jaar gewoond.

 

Jan krijgt accordeonles  van mem. foto 1967

 

Jan aan het zaklopen . Kermis 1970

 

Skoalfoto O.L.S 1963 achter vlnlr: Frans Tolsma, Willem Sierdsma,Tjeerd Limburg, Hielkje Sierdsma, Tineke Hardenberg, Tjitske Hoitenga, master Ph Breuker, Jannie Bergsma, Trijntje Fransbergen, Keimpe Stienstra, Klaas Posthumus, Klaas Sloot, Dirk Schaap, juf Riemke v/d Leij, Ytsen Schaap Midden vlnr: Hannie Weidema, Harry de Vries, Nynke Hoitenga, Rixt Tjallema, Gatske Bakker, Nynke Schaap, Chris Dijkstra, Douwe Bakker, Jantien Wijnia, Jan Scholtanus, Jonneke Dijkstra, Wiebe de Vries Voor vlnr: Wierd Sloot, Wietske Hoitenga, Maaike Tolsma, Nammen Schaap, Sieberen Wijnia, Feije v/d Wal, Yke v Dijk, Germ Stenekes en Jaring Schaap.
Jan in de prijzen

 

Hospik Jan in het leger Amersfoort 1975-1976

 

Jan zijn leger onderdeel het 59 tankbataljon Amersfoort 1975-1976.

 

Mem gaat naar de Polle 6 (tot 1996) en daarna naar de bejaardenwoning aan de Havens, en Jan blijft in de ouderlijke woning, op de Kamp 16 Begin van de verbouwing 1976.

 

De verbouwing is in volle gang, broer Rintsje hier op de steiger. foto 1976

 

Er komt een nieuw dak.

 

Door het gat in het dak , krijg je zicht op het huis van nu Engelsma en de de hooiberg van Yme v/d Valk .

 

Zelf even.

 

Jelmer als opperman.

 

De laatste loodjes.

 

Buurman Marten van der Zee kwam even langs. Op de achtergrond hok van Yme v/d Valk

 

De verbouwing is klaar.

 

 

En de boot op de wal. Hij woont nu al meer dan 60 jaar in het zelfde huis in Boazum.

 

Jan zijn boot voor de wal winter 2021.