Ate de Vries, Ferver en kunstschilder te Boazum

Ate de Vries 
 
Ate is de zoon van Gerben de Vries en Fetje Yskamp, geboren op 16-04-1890 te Boazum. Ate zijn vader Gerben de Vries was schilder in Boazum aan de Trijntsjebuorren 8.
De overlijdens advertentie van Ate’s vader in de Leeuwarder Courant en het bericht dat hij de zaak voortzet.
Ate volgde zijn vader op bij diens overlijden in 1911. Hij trouwde in de gemeente Baarderadeel met Tjitske de Bildt uit St Japik. Ze kregen twee kinderen Dieuwke en Fetsje. (in haar geboorteacte staat ze als Djeuke).
Ate was actief in het kerkelijk bestuur, daarnaast heeft hij 3 jaar Esperanto geleerd.
Hij was niet alleen schilder en behanger maar ook kunstschilder. Hij heeft een paar jaar les gehad van een kunstschilder uit Leeuwarden. Die heeft hem de kneepjes van het vak geleerd. Zijn schiderijen, tekeningen en linoleumsnede waren altijd dorpsgezichten. Hij maakte ze  boven op zijn zolderkamertje. Iedereen in Boazum kreeg vroeger op zijn verjaardag een schilderij  van zijn huis of boerderij. Er moeten dus veel schilderijen en tekeningen van hem in omloop zijn.
In het jaar 2000 was er een tentoonstelling op de bovenzaal van het cafe en hier waren toen 47 schilderijen en tekeningen.
Ate de Vries is meer dan 50 jaar als schilder in Boazum werkzaam geweest.
Jappie Lanting was schildersknecht bij hem en heeft de schilderzaak overgenomen. Jappie was hier 40 jaar schilder en heeft de zaak aan zijn zoon Ane overgedaan.
 
Geboorte akte van Ate

 

Ouders:

Gerben D. de Vries geb 22-09-1847 ovl 26-12-1911

Fettje P. IJskamp geb 29-09-1850 ovl 23-03-1929

Schoonouders

Sipke de Bildt geb 18-03-1864 ovl 24-07-1914

Dieuwke Faber geb 10-01-1866 ovl 18-08-1938

Echtpaar:

Ate de Vries geb 16-04-1890 te Bozum ovl 03-02- 1963

X 19-05-1917 te Baarderadeel

Tjitske de Bildt geb 06-10-1889 te St. Jacobiparochie ovl 01-07- 1970

Kinderen:

Djeuke de Vries geb 02-11-1919 ovl  15-01- 2012

Fetsje de Vries geb 31- 01-1924 ovl   22-04-2012   

 

Ate schildert hier zijn moeder.

Ate en zijn vrouw Tjitske. komen van het feest terrein. Toen was het feest nog op het Poltsje aan de Waltawei. Foto fam de Vries.

 

Links Fetsje en rechts Dieuwke de Vries. foto fam de Vries.

 

Beppe Fetsje de Vries- Yskamp met Dieuwke. Mem van Ate voor het huis waar nu Jan Venema woont. Foto genomen rond 1925. foto fam de Vries.

 

Boerderij van nu Fokke de Boer aan De Yndijk 6

 

Boerderij van A. Breeuwsma, nu Familie Meijer, Tanialeane 5. Geschilderd vanaf de Griene Dyk

 

Boerderij van de Familie Van Dijk op Kleiterp 1. Er staat nu alleen nog een hok.

 

De Hervormde kerk, gezien over de Poel. Geschilderd voor de restauratie in de jaren ’40 van de vorige eeuw. Het Klimop zit nog op het koor.

 

De Tsjerkebuorren 12 met de Hervormde kerk. Ook hier zie je het klimop nog aan kerkmuur. Bovendien zitten er nog maar twee galmgaten in de torenmuur. Na de restauratie werden er onder nog twee galmgaten in aangebracht.

 

Het huis van Piet Holster. Waltawei 37. De smederij staat links. Later is de familie Piet Vochteloo er in komen wonen en werken. Van 1941 tot en met 1964 heeft Anne Smit er gewerkt. De familie Smit woonde op de Waltawei 39. Het rechtse huis. Hun dochter Jannie Smit woont sinds het overlijden van Rein Smit op nummer 37.

 

 

Linoleumsnede van de Ned Herv kerk . Nog van voor de restauratie.

 

Linoleumsnede van de Poel met de Tsjerkebuorren op de achtergrond. Deze afdruk komt uit ‘It Heitelân’

 

Kaatsen aan de latere Dr Miedemstritte. De tekening is van voor 1918. Want Dr. Miedemastrjitte 1, 3 en 5, de huizen van Johannes Adema (1) en Jan Hylkema (3 en 5 samengevoegd) staan er nog niet.