Over veedrijvers, -geleiders en veehandelaren

Veedrijvers en -handelaren  in Boazum. Midden 19e eeuw en rond 1900 waren er enkele veedrijvers bekend in Boazum, dat waren Klaas Reitsma met zijn twee zonen Doekele en Douwe. Daarnaast is ook Foppe Jans Siderius bekend als veedrijver. Later kwam Ulbe Wynia hier nog bij, werkzaam bij de Firma Schaap uit Deersum. Verder terug in … Lees verder

Slagerij Jan Tolsma 40 jaar geleden.

Dit jaar is het alweer 40 jaar geleden dat Jan Tolsma de slagerij aan de Waltawei  21 verkocht aan Lykle Galema. Na meer dan 40 jaar was het op 14 augustus 1982 dan zover Jan Tolsma ging met pensioen.                 IT HAT WEST…….. Giet dat samar? Gjin briefke, gjin … Lees verder

De Dwinger.

De Dwinger: sa as it doe wie fanôf 1793. Ta de iepenbiere foarsjenningen heart ek it opheljen fan ôffal en smoargens.  En dat is no fansels hiel oars.  Elk hat no in wc en we sette no de kontainers oan de dyk, de grize, griene, as ien mei in blau deksel. En dan komt de … Lees verder