Bokkewagens in Boazum

Mijn grootvader had als kind een bokkewagen. De wagen heb ik zelf nooit gezien, maar er was altijd een foto met hem en de bok. Deze foto waar mijn grootvader opstaat is uit het jaar 1900. Er waren ook kinderen in Boazum die een bokkekar hadden. We laten hier een paar van zien.     … Lees verder

Wat stond in de krant: Dekor en Klean krije gerak faak net by amateurtoniel. Douwe Hoitenga

 We hebben een nieuw item. Wat stond er in de krant, over Bozum. Dat kan de Leeuwarder Courant, het Sneeker Nieuwsblad, de Doarpsskille of welke krant dan ook zijn. Deze week in de Leeuwarder Courant van 1975 : Toneelman Douwe Hoitenga. Douwe Hoitenga woonde met zijn familie aan de Suderdijk( boerderij Sikke Bakker). Zijn vader … Lees verder