Noflike Krysdagen en in Lokkich Nijjier

Ald Boazum wenst ieder een gelukkig en een gezond 2023.                                                            En tot 21 januari voor de gezellige middag vanaf 14:00 uur. Entree koffie en thee zijn … Lees verder

Aanleg Brug

De aanleg van de brug. In de Leeuwarder Courant van 14 januari 2005 stond het volgende bericht over de nieuwe brug van Peter Karstkarel:     I In dat jaar werd de Hege Dyk vanaf wat nu de Beatrixbosjes zijn, doorgetrokken naar het dorp en bij de oorspronkelijke ingang van het dorp, waar nu de … Lees verder

Over veedrijvers, -geleiders en veehandelaren

Veedrijvers en -handelaren  in Boazum. Midden 19e eeuw en rond 1900 waren er enkele veedrijvers bekend in Boazum, dat waren Klaas Reitsma met zijn twee zonen Doekele en Douwe. Daarnaast is ook Foppe Jans Siderius bekend als veedrijver. Later kwam Ulbe Wynia hier nog bij, werkzaam bij de Firma Schaap uit Deersum. Verder terug in … Lees verder