Wie kent ze nog de komelkersspultsjes uit Boazum

Als ik naar buiten kijk, zie ik op de Yndijk de 3 boerderijen van Fokke en Wieger de Boer. Met heel veel vee en land. Waarvan op een boerderij nog gemolken wordt. Net zoals op de Tanialeane. Daar staan 2 boerderijen waarop niet meer gemolken wordt. Deze landerijen behoren aan Ids Postma toe. Of op … Lees verder