Biezumfabriekje Johan Bijlsma

    Ingezonden stuk door Jaap Bijlsma uit Franeker. ‘Fan Frans Tolsma krige ik de fraach om de skiednis fan it boarstelfabrykje yn Boazum op papier te setten. Ik sil earst efkes fertelle wa’t ik bin. Ik bin Jacob Bijlsma berne yn Boazum november 1943, fiifde in de rij fan bern fan Johannes en Jantsje … Lees verder

F. Cuperus en Zonen Steenhouwerij Bozum

Deze week kwam ik een bericht tegen over de oprichting van de Steenhouwerij van de familie F. Cuperus. De tekst van het bericht luid als volgt: In de jaren 1840 werd door den Heer Folkert Petrus Cuperus te Bozum opgericht de steenhouwerij, om in 1880 te worden voortgezet met zijnen zoon. Folkert Folkerts Cuperus. Bij … Lees verder

De laatste woonwagenbewoner van Boazum

De laatste woonwagenbewoner die zijn woonwagen op het kampke bij het spoor had staan, werd een huis in het dorp aangeboden. Namen foto 1969 schoolreisje Bovenste rij van links naar rechts: Jan Nauta, Jappie Lanting, Jetty Albada, Ypie Huitema, meester Dronkers, mevrouw Dronkers, Hein Koopmans, Jan Hofman, Jelle-Jan Holwerda, Piet Hofman, mvr.Hofman, mevrouw Nauta en … Lees verder