Age Strikwerda, De Duivel van Boazum

Een paar flitsen uit het leven van Age Klasens Strikwerda (1826-1914) en Jantje Doedes de Jong (1827-1905), die in Bozum, Baarderadeel, Friesland woonden. Door het kleine dorp Bozum in Friesland loopt een vaart, de Bozumervaart. Achter het dorp, ongeveer duizend voet vanaf de vaart, was en ligt nog steeds de “Pôlle”. Om de Pôlle te … Lees verder

Boazum in de winter van februari 1979

Dit zijn foto’s van de winter van februari 1979. Een ieder die er ook nog foto’s van heeft en ze ter scanning beschikbaar wil stellen, kan terecht bij Frans Tolsma. Ze kunnen ook digitaal verstuurd worden naar franstolsma@ziggo.nl Graag met vermelding van de naam van de fotograaf. Dan worden ze zo spoedig mogelijk in de … Lees verder