Boazum vanuit de lucht gezien

Hier zijn een serie luchtfoto’s (en de eerste vanuit de kerktoren!) van Boazum te vinden. Wie andere (actuelere) luchtfoto’s van Boazum heeft en die er bij wil laten zetten, kan zich melden bij Frans Tolsma, franstolsma@ziggo.nl. Dan zorgt hij dat ze worden gescand en erbij gezet. Vooral de oude openbare school en de voormalige onderwijzerswoning (rechts … Lees verder

Biezumfabriekje Johan Bijlsma

    Ingezonden stuk door Jaap Bijlsma uit Franeker. ‘Fan Frans Tolsma krige ik de fraach om de skiednis fan it boarstelfabrykje yn Boazum op papier te setten. Ik sil earst efkes fertelle wa’t ik bin. Ik bin Jacob Bijlsma berne yn Boazum november 1943, fiifde in de rij fan bern fan Johannes en Jantsje … Lees verder