De laatste woonwagenbewoner van Boazum

De laatste woonwagenbewoner die zijn woonwagen op het kampke bij het spoor had staan, werd een huis in het dorp aangeboden. Namen foto 1969 schoolreisje Bovenste rij van links naar rechts: Jan Nauta, Jappie Lanting, Jetty Albada, Ypie Huitema, meester Dronkers, mevrouw Dronkers, Hein Koopmans, Jan Hofman, Jelle-Jan Holwerda, Piet Hofman, mvr.Hofman, mevrouw Nauta en … Lees verder