Anti-Revolutionaire Kiesvereniging “Nederland en Oranje” Bozum

In oktober 1904 werd de kiesvereniging van de ARP (Anti-Revolutionaire-Partij) in Bozum opgericht onder de naam “Nederland en Oranje”.                       De ARP was de eerste georganiseerde politieke partij in Nederland en werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. De ARP was de partij van “de … Lees verder

Bert Feenstra, van goochelaar tot muzikant.

Bert Feenstra werd op 26 januari 1951 geboren in de Friese hoofdstad Leeuwarden. Hier volgde hij het onderwijs en belandde tenslotte op de kweekschool. Als onderwijzer was hij verbonden aan diverse scholen in Sneek, respectievelijk De Terp, De Dompschool, de Gysbert Japiksschool (die nu Driemaster heet) en De Oudvaart. Muzikale talenten had hij zeker. De … Lees verder

Een kruidenierswinkel in Boazum

In de vorige eeuw bezat Boazum 2 kruideniers, 2 bakkers en 2 slagers. Het dorp bezit nu helaas geen enkele van deze winkels meer. Voor boodschappen moet men nu naar Scharnegoutum, Sneek enz.. Op Waltawei 31 bedreven Nolke van Asperen (op 75-jarige leeftijd overleden op 14 november 1962) en Wietske van Asperen-Haarsma (overleden op 88-jarige … Lees verder