Een kruidenierswinkel in Boazum

In de vorige eeuw bezat Boazum 2 kruideniers, 2 bakkers en 2 slagers. Het dorp bezit nu helaas geen enkele van deze winkels meer. Voor boodschappen moet men nu naar Scharnegoutum, Sneek enz.. Op Waltawei 31 bedreven Nolke van Asperen (op 75-jarige leeftijd overleden op 14 november 1962) en Wietske van Asperen-Haarsma (overleden op 88-jarige … Lees verder

Overzet Zwette bij het “Deersumer Húske”

Overzet Zwette bij het “Deersumer Húske”. Als we wandelend of fietsend van Boazum naar Dearsum willen, kunnen we tegenwoordig gebruik maken van het bruggetje over de Zwette. Dit was tot aan het begin van de vorige eeuw niet mogelijk. Men werd toen met een bootje overgezet. Ook schoolkinderen uit Dearsum maakten na de opheffing van … Lees verder