Kaatsen in Boazum Hoofdstuk 12

De geschiedenis van het Kaatsen   In Boazum Voorwoord bij dit 12e hoofdstuk. In dit verhaal vindt u opnieuw een deel van de langzaam ‘terug groeiende’ geschiedenis van ‘Het Kaatsen in Boazum’. In elke aflevering gaan we een stukje verder terug in de geschiedenis. Dit hoofdstuk handelt over de eerste 16 jaar (1965-1981). Het is … Lees verder

It Amelân van voor 1969, of: De Sanering in Boazum deel 2

Een luchtfoto van t Amelân uit ±mei 1969. Op deze foto is het stratenpatroon nog goed terug te zien. Als we linksboven over de brug het dorp binnen komen, ga je linksaf, langs de timmerwerkplaats van toen Van der Berg en later Grijpstra, nu Geke en Sybolt Engelsma. Je kunt daar achterlangs naar de Bozumervaart. … Lees verder

Een archeologische vondst onder Makkum

Een bijzondere vondst van twee Romeinse munten onder Makkum te Boazum. Van Jelke Boonstra, kregen we twee foto van twee Romeinse zilveren munten, gevonden nabij Boazum (Makkum). Dat betekent dat daar mensen zijn geweest, die in die tijd met Romeins geld werkten. Dat kunnen Romeinen geweest zijn, (in Winsum is een legerplaats van de Romeinen … Lees verder