Súderdyk 5

Woning Súderdyk 5 Inleiding. Deze woning werd gebouwd in 1909, in opdracht van eigenaar van de naastliggende boerderij. Toen was dat Sybren Hijltjes Wiarda (*1832 – +1912), wonende te Goënga. Het huis stond in die tijd te boek als arbeiderswoninkje. Hoelang en welke knechten van de boerderij in het arbeidershuisje hebben gewoond, weet ik niet. … Lees verder

In Memoriam Jappie Lanting

Laatstleden dinsdag 19 december is Jacob Jan Lanting in zijn slaap overleden. Een longontsteking werd hem fataal. Daags voor kerstmis werd hij ter aarde besteld bij de grote kerk in Boazum. Ruim een week voordat hij op 3 januari 98 jaar zou worden. Hij was een ‘warber Doarpsminske’ die veel betekend heeft voor het verenigingsleven … Lees verder

De geschiedenis van Súderdyk 7

Voorgeschiedenis van de Boerderij Suderdyk 7 Deze boerderij is volgens de eerste steen in het voorjaar van 1856 gebouwd. Die steen zit hoog in de kopse kant van het voorhuis. De boerderij werd in het weiland aan de toenmalige grintweg gebouwd. Pieter Wijbes Setstra (later: Zetstra) kocht dit perceel en het weiland ernaast in 1827 … Lees verder