Waltawei 15

Op deze plek rustte de eerste 50 jaar weinig zegen: van 1865 tot en met 1913 werd hier tot drie keer toe een nieuwe woning gebouwd. De eerste door de ‘buurman’ Binne Schaap, die er vervolgens zelf ging wonen. Hij verkocht zijn huis januari 1886 aan Sybren Sybrands Wiarda, die vond dat er een ander … Lees verder

Waltawei 13

Inleiding: de aanleg van de nieuwe weg vanaf de Hegedyk naar het dorp rond 1858. Rond 1858-1860 werd de nieuwe toegangsweg naar het dorp aangelegd: De Trochsnijing. Daardoor verloor de oude toegangsweg, via de Griene Dyk en de Tanialeane, zijn belangrijke functie. Op de pagina over de eerste auto’s in Boazum vertelden we hoe en … Lees verder