De Terp ten zuiden van de Waltawei

Het afgraven van weiland ten zuiden van het sportveld. Ten vervolge van onze pagina, die terug te vinden is in onze pagina onder de naam “een terpafgraving in Boazum”, (als je deze link in in de bovenste regel plaatst:  https://www.aldboazum.nl/een-terpafgraving-in-boazum/ vind je die terug), vind je hier een uitsnede van het Kadastraal kaartje ‘Baard E … Lees verder

De geschiedenis van het Kaatsen in Boazum Hoofdstuk 3

De Geschiedenis van het kaatsen in Boazum  Hoofdstuk 3 Jacob Sjuks Zandstra, de beroemde Bozumer Kaatsbalmaker. Het volgende verhaal is vrij naar het jubileumboek van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond: 100 jaar KNKB 1997. J.J.  Kalma vertelde er over in zijn boek ‘Keatsen in Fryslân’. Het kan haast niet anders of er zijn in de … Lees verder

Dokter Miedemastrjitte 2 en 4

Dr. Miedemastrjitte 4 Deze twee woningen hebben een veelzijdig verleden. Nog voor de Franse tijd was het hoge huis nr. 4 de herberg in het dorp. Omstreeks 1759 werd het toenmalige huis overgenomen door de Kerkvoogdij en zij bouwden er een bovenverdieping op, zodat er een gelegenheid was om tijdens Jaarmarkten bij elkaar te komen. … Lees verder