Stamboom van Tim Wieringa

De Stamboom van Timmeltje Wieringa (1937-2019)   Begin oktober 2019 stierf Timmeltje van der Meer-Wieringa op 82-jarige leeftijd. Haar man was toen al ruim een jaar eerder overleden. Ze liet twee kinderen na en enkele kleinkinderen. Zij kan met recht worden gezien als de vrouw die de meest oorspronkelijke Boazumse was. Haar stamboom reikt terug … Lees verder

Het Stations Koffiehuis aan de Sylsterdyk

Het Stationskoffiehuis op de hoek van de Súderdyk en de Sylsterdyk.   Het is haast niet meer voor te stellen, maar op de plek waar nu nog Griet van der Wal woont en haar eigen museum had, stond tot 1969 een heel ander gebouw! Het Stations Koffiehuis. Er zijn slechts enkele foto’s van bewaard gebleven. … Lees verder

Café De Boazumer Mjitte van 1996 – 2018

Meindert en Romy Pasma hebben het verhaal van hun geschiedenis in het Doarpshûs te boek gesteld. Het geeft een mooi tijdsbeeld van de 22 jaar dat ze in het Doarpshûs werkten en woonden. Ze zijn in 1984 in Boazum komen wonen. Op De Kamp 8 in het huis van Odinga, nu Piet van der Berg. … Lees verder