5 maaie Befrijingsdei 2020

Understeand stik is skreaun troch Jaring de Wolff ta gelegenheid fan it 50 jierrich befrijingsfeest.  Dat wie yn 1995. Jaring de Wolff is te Ljouwert berne yn 1936 en wie de soan fan Haring de Wolff en Tjitske van Asperen (de dochter fan Nolke en Wietske van Asperen). Jaring de Wolff syn pake Jaring wenne … Lees verder

Geschiedenis van de restauratie van De Havens 3

Het was voor het dorp een lijdensweg om te zien hoe het huis met de pilaren vanaf 1967 langzaam maar zeker vreselijk verslonsde en werd ontmanteld. Het beleid van de gemeente Baarderadeel was om oude en slechte huisjes af te breken. Met de daarmee verworven premies werden nieuwe huizen gebouwd. De frustratie van de mensen in de … Lees verder

Oantinkens oan Leense Wagenaar.

Oantinkens oan de famylje Wagenaar. Drok dwaande mei wer wat nije items foar ús website AldBoazum kom je dan samar wer wat tsjin wat ús nijsgjirrich makket. It stik yn de Ljouwerter Krante fan 23 november fan Minny Eijzenga-Wagenaar, oer harren reis yn de hongerwinter fan 44-45. Dat wie fan Schiedam nei Boazum nei pake … Lees verder