Bejaardenreisje 1963

Bejaardenreisje 1963. Deze fotos zijn gemaakt door juf Annie de Groot, assistente van dokter Klaas Miedema.

                         

                         De bus van Sypersma uit Oosterwierum staat al klaar. Vooraan met gele jas Anna Althusius. 

De boodschappen worden achter in de bus gezet. Pieter Dijkstra houd de deur open, de man met de hoed is Klaas Sybesma van de sparwinkel. Op de rug gezien is Tiete Breeuwsma.

 

Siemen en Oeke van Dijk worden met de auto van dokter Miedema van huis gehaald. Verder op de foto staan naast Oeke Anna Veenstra daarvoor Hiltsje Veenstra.  De vrouw met zwart muts is Afke Eisma en voor het hek staat Jeltsje van der Veen. De namen van de kinderen zijn niet bekend. Deze foto is gemaakt op het Amelân. 1963

 

De eerste passagiers zitten in de bus met links  Jeltsje en Keimpe Stienstra, Fetsje Kingma Griet de Waard (Kingma) en daar achter Jan de Waard.

 

De eerste tussen stop.  De commisie staat hier bij de bus: Bokke Reitsma Dieuwke de Vries, Tjitse Dijkstra, Tiete Breeuwsma, Klaas Sijbesma en dokter Miedema. In de bus achter met wit overhemd Jan de Waard. daarvoor vrouw met bril Trijn  van der Weide. Let even op de prijs van een kop koffie.

 

Beppe Aaltsje Ferwerda in het zwart gekleed. . Rechts Tjitske de Vries, Siep Beeksma en Wietske van Asperen

 

Nolke van Asperen met pijp,  Albert Beeksma met hoed Tiete Breeuwsma en Atsje Douma.

 

Achter deze vrouw zit Pier Wijnia , Hans Semplonius, Siep Beeksma, Reinskje van der Veen en Hiltsje Veenstra. Man voor aan Evert Meijer.

 

Barte Brink en chauffeur Sypersma

 

We gaan weer. Albert Beeksma, Evert Meijer en beppe Aaltsje Ferwerda bij de bus.

 

Dokter Miedema en Siemen en Oeke van Dijk aan de koffie.

 

De commissie word in de bloemetjes gezet : Dieuwke de Vries , Bokke Reitsma, daarachter mevr Miedema en Tiete Breeuwsma.

 

Man met pet is Beint Douma.

 

V.l.n.r: Jan de Waard, Tjitske de Vries, daarnaast Trijn van der Weide, Durk Jellema, boven zijn pet Tjitse Dijkstra, Anne Dijkstra-Althuisius en Afke Eisma.

 

 

Beint Douma, Egbert en Thommie de Boer en Jan Tolsma. Egbert de Boer en Jan Tolsma waren chauffeur.