Bert Feenstra, van goochelaar tot muzikant.

Bert Feenstra werd op 26 januari 1951 geboren in de Friese hoofdstad Leeuwarden. Hier volgde hij het onderwijs en belandde tenslotte op de kweekschool. Als onderwijzer was hij verbonden aan diverse scholen in Sneek, respectievelijk De Terp, De Dompschool, de Gysbert Japiksschool (die nu Driemaster heet) en De Oudvaart.
Muzikale talenten had hij zeker. De blokfluit was geen groot succes, maar het spelen op gitaar ging hem beter af en nog enthousiaster werd Bert over het bespelen van een orgel; later ingewisseld voor een keyboard, welk instrument nog meer mogelijkheden bood. In de zeventiger jaren was hij tevens dirigent van een gospelkoor. Onder de zangeressen van deze groep bevond zich ook een zekere Astrid Heeringa. Rond deze tijd vermaakte hij samen met Astrid ook nog kinderen met een goochelprogramma en de vertoning van toen geliefde geluidsfilms. Het goochel-duo werd een liefdespaar en trouwde in juni 1977.

De gospelgroep met Bert en Astrid

Omdat Bert verbonden was aan een school in Sneek, verhuisden Bert en Astrid naar de tweede stad van Friesland. Hier woonden ze 6,5 jaar en werden de twee kinderen geboren; Bregina in 1980 en Jan in 1984. In 1984 verhuisde het gezin naar de woning in Boazum aan de Dr. Miedemastrjitte.

 

Naast het onderwijs was Bert bovendien muzikaal actief, eerst in een kwartet en later in een kwintet, een trio en als laatste een duo. Het kwartet was aangevuld met 2 zangeressen, waarvan Astrid er eentje was. Het trio speelde onder de naam “Survival” en het latere duo heette “Two Dimensions”. Er werd één keer per week geoefend en vaak drie keer per maand opgetreden. Dansmuziek was favoriet. Men speelde in danszalen, kroegen en op dorpsfeesten. De groep “Survival” bestond uit Bert op keyboard en de Sneekers Marten van Dijk op drums en Tom Pruim op gitaar en saxofoon.
In danszalen en -scholen begeleidden de muzikanten de dansers met o.a. wals- en tangosongs. Het was altijd een fraai gezicht, al die zwierende dansparen op de vloer.
Ook op bruiloften en partijen werd er gespeeld. Meestal was de aanvangstijd acht uur ’s avonds. Na begroeting van bijvoorbeeld het bruidspaar, konden de aanwezigen plaats nemen aan tafeltjes en ging men rond met gebak en koffie. Rookgerei (sigaretten en sigaren) was in die tijd voldoende op de tafeltjes aanwezig. Nadat er stukjes waren opgevoerd, gedichten voorgelezen en het huwelijks abc door familie en vrienden was doorgenomen, wat al gauw langer dan een uur duurde, konden de muzikanten van start. Het repertoire bestond uit muziek van o.a. The Shadows, John Denver en songs als “The cotton song”, “Hello Marylou” en Toto’s “Africa”. Of er gedanst werd, hing af van de regio. Natuurlijk was de polonaise altijd zeer gewild. Het feest eindigde gewoonlijk met koffie en broodjes ham en kaas; het was inmiddels twaalf uur ’s avonds. Er werd niet alleen gespeeld in Friesland, maar ook buiten de “landsgrenzen” zoals in Gelderland.
Vanaf de zeventiger jaren werkte Bert met veel plezier mee als keyboardspeler aan het Sinterklaassprookje in Sneek. Dit speelde zich af in het Amicitia-theater. Hij heeft het 28 jaar volgehouden en is er aan het eind van de negentiger jaren mee gestopt

 

   

De muzikale carrière werd beëindigd in 2005, omdat de gezondheid van Bert de combinatie van onderwijzer en muzikant niet meer toeliet. In 2015 werd het onderwijs vaarwel gezegd en ging Bert genieten van een wel verdiend pensioen. De leegte werd door de stripboekenliefhebber snel opgevuld en omdat hij weinig van computers wist, ging hij zich hierin verdiepen. Dit heeft geresulteerd tot een eigen website “Windows stap voor stap”, waaraan hij iedere week een artikel (nu totaal al 1200) met informatie en uitleg over computerprogramma’s en internetveiligheid toevoegt.

Met dank aan Bert Feenstra.