Twee school fotos uit 1969

Kleuterschool Oosterwierum 1969 Kleuterschool Oosterwierum 1969 Juf Bokje de Vries en juf Corrie …. Boven vlnr Sonja Bijlsma, … Bootsma, Tjerk Nauta, Tjalling de Vries, Ilona Bonnema, Pieter Reen, Jochum de Vries, Sjoukje Hielkema, Pieter Boersma, …1…,Tjeerd vd Wal, Wietse Schilstra. 2e vlnr …2…., Lolkje Wynia,….3…, ….4…., ….5…., Tetsje Stoffelsma, Frans de Jong. 3e vlnr … Lees verder

Transport bedrijf Gebr de Vries

Hieronder volgt het verhaal over het Boazumeer vrachtbedrijf Gebr De Vries. Het werd geschreven door Rinse de Vries (zoon van Hendrik) en Geertje Hannessen-de Vries (dochter van Willem de Vries). Zij zijn kleinkinderen van de oprichter Jacob de Vries van het vrachtbedrijf Transportbedrijf  Gebr. de Vries Jakob de Vries was Geboren op 6 juni 1889 in … Lees verder