Skûtsje

Het Bozummer skûtsje “De hoop op Welvaart” groot 24 ton werd gebruikt voor de beurt vaart tussen Bozum – Sneek, Bozum – Leeuwarden en Bozum – Franeker en vervoer aardappelen en brandstoffen en was tot 1935 in gebruik door Hubert Bergsma.