Trijntsjebuorren

Sinds 1971 officiële naam voor de straat, ontstaan in het laatst van de vorige eeuw, toen hier drie Tryntsjes woonden.

Tanialeane

Uit het kerkarchief; 1760 Taniastate. In 1648 nog een statu nascendi verkeerde naam voor een boerderij daar in de 17e eeuw Tania als eigen ierde boeren op woonden. Om 1900 stond de naam nog op het hek van de dam.