Singel

Sinds 1971 een officiële naam voor een weg gedeeltelijk om een stuk van het dorp heen, een heel stuk tussen de bomen. Tot 1948 liep hij over het kerkhof, voor 1858 was het geen looppad.

Makkum

1603 sate kleyne Mackum, state en sate groote Mackum op Makkum, Naam voor een buurtschap.

Kleiterp

“Op Cleiterp” kerkarchief uit 1642. Naam van een buurtschap net voor de terp die er lag. De oudste overgebleven naam gaat over een boerderij die onder het buurt schap valt, maar niet dicht bij de terp ligt. Ook word een bepaalde boerderij bedoeld.Maar aan te nemen valt dat Klei begrepen moet worden van lichte zwavelgrond … Lees verder