Simmer 2000

Simmer 2000 In pear jier foar it jier 2000 waard der in kommisje oprjochte dy’t o.a. bestie út Griet van Duinen en Henk Kroes. It wie it doel om in grutte Friezen reünie te organisearjen mei allegearre festiviteiten, mei in grutte iepening op it Wilhelminaplein fan Ljouwert. De grutte Simmer 2000 konserten, Friezen reünies yn … Lees verder

De ontwikkeling van de Waltawei aan de Zuidoostzijde – De Tanialeane 1 en 5

De ontwikkeling van de Zuidoostzijde van de Waltawei. Hoofdstuk 1: Tanialeane 5 en 1 Voor de ontwikkeling van de zuidoostzijde van de Waltawei richten we ons vooral op de bouw van de gebouwen. Als we met de beschrijving van deze straatkant beginnen, ontkomen we er niet aan om eerst Tanialeane 1 te beschrijven. Dit was … Lees verder