De Havens 23

De geschiedenis van een van de oudste huizen van Boazum: De Havens 23 Dit huis geldt als een van de oudste huizen in het dorp. Van de huidige bewoner, Jaap Nieuwenhuis, kregen we de aantekeningen van Philippus Breuker over de geschiedenis van De Havens 23. daarin staat het volgende. 1625 tot en met 1804. Het … Lees verder