Geschiedenis van de restauratie van De Havens 3

Het was voor het dorp een lijdensweg om te zien hoe het huis met de pilaren vanaf 1967 langzaam maar zeker vreselijk verslonsde en werd ontmanteld. Het beleid van de gemeente Baarderadeel was om oude en slechte huisjes af te breken. Met de daarmee verworven premies werden nieuwe huizen gebouwd. De frustratie van de mensen in de … Lees verder