De Havens 23

De geschiedenis van een van de oudste huizen van Boazum: De Havens 23 Dit huis geldt als een van de oudste huizen in het dorp. Van de huidige bewoner, Jaap Nieuwenhuis, kregen we de aantekeningen van Philippus Breuker over de geschiedenis van De Havens 23. daarin staat het volgende. 1625 tot en met 1804. Het … Lees verder

Visclub “De Readfin” – Opgericht juli 1941

De geschiedenis van de Visclub “De Readfin” 1941 – 2003 Inleiding: In het begin van de Tweede Wereldoorlog, verordonneerde de bezetter dat de jaarlijkse feestelijkheden verboden werden. Ze hadden een te koningsgezinde strekking. Zodoende mochten er geen dorps- en Wilhelminafeesten meer worden gehouden. Om toch iets feestelijks en leuks te kunnen doen, werd hier in Boazum … Lees verder