De avond vierdaagse.

Nu de avond vierdaagse vanwege het coronavirus niet door kan gaan, hebben we een paar fotos van eerder gelopen tochten.

Een artikel dat de vierdaagse in Sneek niet door gaat. Maar hier in Boazum is het niet anders.
De avondvierdaagse in een nieuwe vorm.

 

De avondvierdaagse uit 1980 hier bij de boerderij van de fam Boonstra op de Hegedijk. Nu Jan de Vries. Jongen met de pet is Koen de Groot

 

Wachten voor de trein bij het spoor van Wieuwerd.

 

Hier wandelen ze met begeleiding van mevrouw  Breuker .Namen van de kinderen zijn niet bekend. (foto 1980 Marja Boonstra).

 

Avondvierdaagse hier op de Yndijk Met Peter Heins, Yolande Heins, Tietsje Hibma,  Pietsje van der Werf  Marieke Koopmans Rients Plantinga en achter aan Anneke Terpstra. Op de achtergrond de boerderij van fam. de Boer. foto 1969
Een paar namen : Peter en Yolande Heins , Tietsje Hibma , Marieke Koopmans en Anneke Terpstra. foto 1969

 

Bij het vol brengen van de tocht de medaille.

 

Wandeltocht 29-05-2005      o.a. Bea Bouma  Houkje Veenstra, Thialda de Vries                                                                                                                     fotos B J Bouma

 

Wandeltocht 29-05-2005 Joep, Twan en Marlou  Rutten, Bea Bouma. Anna Riemersma, Angelique Smulders en ..

 

Wandeltocht 29-05-2005

 

Wandeltocht 29-05-2005.Sietse Terpstra,  Iris Land Ilse Roorda Jan van Asperen, Erik Heins  Thialda de Vries, Erik Heins, Auke Land, Arnold van Asperen en Alie Niemeyer.

 

Wandeltocht 29-05-2005

 

Wandeltocht 29-05-2005. Auke Land, Rinske de Vries, Peter Heins, Frans Roorda en Ilse Roorda

 

Wandeltocht 15-05-2008 met Jetske Nieuwenhuis en Annemarie Viersema en  Douwe Hains en Bart de Vries

 

Wandeltocht 15-05-2008

 

Wandeltocht 15-05-2008

 

Wandeltocht 15-05-2008

 

Wandeltocht 15-05-2008 Stempelpost met Margaretha de Vries.

 

Wandeltocht 15-05-2008 Met Mart en Iris Land

 

Wandeltocht 15-05- 2008 met Afke en Grietsje v/d Berg en Elly de Jong en…
Wandeltocht 14-05-2008

 

 

Wandeltocht 14-05-2009

 

Wandeltocht 14-05-2009 Klaas Pieter van der Berg

 

Wandeltocht 14-05-2009

 

Wandeltocht 14-05-2009 Twan Rutten, Tjalling Kruger, Guido Meyer, Bea Bouma, Tryntsje van der Berg ??Maaike Kruger Jair Sporkslede Jakle van Dijk ?? en Danielle Land.

 

Wandeltocht 14-05-2009 Alinev/d Kamp, Kayleigh Meijer, Iris en Mart Land .

 

Wandeltocht 2016. Dit onderdeel van de Slachte marathon stond er nog. Dus groepsfoto gemaakt.  o.a.  Harmen Boonstra Hendrik Bakker, Jetske Nieuwenhuis Anneke van Dijk, Famke van der Eems.                                          foto Elly Kampstra

Deze foto s komen uit de collectie van Bouwe Jan Bouma, hartelijk dank hier voor.