De Boazumer pastorietuin van Gerrit Vlaskamp

Naar aanleiding van het verhaal over Waltawei 13, kwamen we in gesprek met Frans Leenders. Tijdens dat gesprek kregen we het over zijn verhaal in het boek “De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp”. Dat ging over de geschiedenis van zijn huis, de voormalige pastorie, de tuin en over de adviezen die Gerrit Vlaskamp  in 1870 gaf over de inrichting van de pastorietuin. Dat boek werd door de AFÛK in 2013 uitgegeven. Zijn verhaal mochten we op de site van Aldboazum.nl plaatsen. Na enige administratieve correspondentie met de AFÛK en de leden van de redactie van het boek, kregen we al gauw van iedereen toestemming en “…konden we snel los!”, zoals de secretaresse van de AFÛK schreef. Hierbij dan.
Gerrit Vlaskamp was in de tweede helft van de 19e eeuw een vermaard tuin architect, die in heel Friesland zijn tuinen creëerde. Niet alleen in Boazum maar ook heeft hij zo’n beetje alle  tuinen bij de notabele huizen aan de Seerp van Galemawei in Mantgum ontworpen en bijvoorbeeld het Wilhelminapark in Sneek. In het boek, voor de luttele prijs van €12,50 nog altijd bij de AfÛK-winkel te verkrijgen, kun je de verhalen over deze tuinen en veel meer, teruglezen.
Hier kun je genieten van het verhaal van Frans over zijn tuin.
Veel plezier ermee.

De voorkant van het prachtige boek.