De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Bozum Deel 1 en deel 2

De Gereformeerde kerk op het Heech. foto 1971

Op deze pagina vind je de geschiedenis van de Bozumer Gereformeerde gemeenschap, zoals die werd vastgelegd op de website  van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het is de eerste pagina  van de geschiedenis van de gereformeerde Kerk in Boazum. Daarna de link naar Deel twee.  Achteraan het verhaal in Deel 1 vind je dit linkje naar deel 2 ook. In deze twee delen wordt de geschiedenis van ‘onze’ Gereformeerde kerk uitgebreid beschreven.

Opgemerkt mag worden dat Ds. Eelco Alta niet de hele periode van 1754 – 1798 dominee van de hervormde kerk was, omdat hij van 1790 – 1795 uit zijn ambt ontzet is geweest.

Met dank aan Jaap en Jetske Nieuwenhuis, die ons de linkjes doorstuurde.

U klikt op de titel van de onderstaande link (De gereformeerde Kerk te Bozum (1) ) en u wordt automatisch doorgestuurd naar de pagina over Boazum op de website van de Gereformeerde kerken in Nederland. Mocht u naar de hele website van de Gereformeerde kerken willen gaan, klikt u op de onderste zin.

Veel plezier met het teruglezen van deze geschiedenis.

De Gereformeerde Kerk te Bozum (1)

De Gereformeerde Kerk te Bozum (2)