De Kamp

Vandaag De Kamp in het spotlight. Huizen en mensen in overvloed. Veel plezier ermee.

We beginnen bij de timmerwerkplaats van Piet v/d Berg, nu de familie Engelsma.

Werkplaats P v/d/Berg met de hooiberg van Yme v.d Valk en nog net zichtbaar de Batten over de Boazumerfeart.

 

Vroegere timmerwerkplaats nu woonhuis  foto 2020

 

Timmerman Piet v/d Berg met zijn vrouw.

 

Deze foto is vanaf het parkeer terein van het cafe genomen.

 

 

 

De andere kant van de werkplaats met de opslag van zand, grind stenen en hout. Verder de brijkarre van Germ en Janke Wieringa en Joukje Holster-van Dijk als klant.

 

Zicht op de Waltawei, met zijn nieuwe en oude lantaarn palen. Wat ligt de Kamp een stuk lager. Willem Sloot met de melkwagen achter de Tractor. Het busje van timmerman Grijpstra en zijn bouwmaterialen. foto Annie de Groot

 

De hooiberg in verval. De kapsalon van Teije Kooistra (nu woont van Reek hier) en het huis van Cuperus aan de Waltawei (nu familie Vellinga) foto 1977, Hessel Fluitman.

 

Het huis van Piet en Afke v/d Berg. Mensen op deze foto uit 19.. niet bekend.

 

De batten bij de boerderij van Yme v/d Valk (nu Piet en Afke v/d Berg). Dan het huis van P. Scholtanus (Nu zoon Jan Scholtanus) en dan de steenhouwerij van Folkert Cuperus. (deze is in de jaren 60 afgebroken)

 

Yme syn hok, over de batten. Later had Sybren Koopmans hier zijn paarden. Nu is hier de nieuwbouw. foto G Bangma 1992

 

De achterzijde van de Kamp met links de nieuwbouw – anno 2020

 

Mooi overzicht van de Kamp foto uit 1927. Eerste huis P. v/d Berg, dan W. Reen, W. Hoitenga. Dan het huis S. Wijnia (later Albert en Siep Beeksma) en rechts het huis van Tite Lanting. Nu Anne en Ellie Kamstra.
Sander Novak en zijn broer, verder Moniek v/d Berg, Michel Kamstra en Jens Koopmann loge uit Duitsland. Dit is het huis waar nu Wiebe Reen woont. foto 1980

 

Op de racefiets Riens Zwart, de zoon van politieman Zwart. Riens was in de jaren 30 een verdienstelijk wielrenner. Hier met de bloemen na een gewonnen wedstrijd in Harlingen. foto 1933. De familie Zwart woonde in het middelste huis. Aan de achterzijde woonde beppe Aaltsje. In dit huis woond nu de fam W Reen .

 

De Kamp in de winter. Trouwerij bij de fam W. van Dijk foto uit 1961. In het huis links woonde aan de voorkant vrouw Swart haar man was bij de politie. En aan de achterzijde woonde beppe Aaltsje Ferwerda.

 

Huize Tjipke Zijlstra, nu Wibe en Joukje Hoitenga, De foto is van 1941. Links Foppe Siderius met Aaltje Anema (huishoudster bij Tjipke Zijlstra)

 

Hier zijn Jelle en Aaltsje Ferwerda op t Heech.

 

Knipsel van beppe Aaltsje Ferwerda.  Krantennipsel van februari 1985

 

Sieberen Wijnia en Lolkje Wijnia-Grouwstra en dochter Trijntsje. Later woonden Albert en Siep Beeksma hier.

 

Albert Beeksma woonde in het huis met de witte voorgevel, maar in de achterkant heeft vrouw Hoitenga gewoond, en als laatste woonde fam Jan v/d Woude hier, na hun brand in de salonwagen bij het spoor. Verder het huis met rode dak is van Sjoerd Veenstra op t Amelân. Deze huizen zijn in de jaren 60 afgebroken.

 

Fam v/d Woude: vader Jan, Pieter onder: Bettie, Froukje, Pietsje, moeder Anne Suzanne met Geertje.

 

 

De Kamp anno 12-02-2021.

 

 

 

Het huis van Pieter en Tjitske Scholtanus (nu zoon Jan) stond achter het huis van Albert en Siep. foto 1978. De woning van Laas Bonnema is nog net zichtbaar.
Mooi overzicht hoe het ooit was. Links net zichtbaar het huis van W. v Dijk, dan Albert Sieps Beeksma, dan het huis van Sjoerd en Hiltsje Veenstra, vervolgens het huis van Diedert en Bieke Jellema, dan Tite Lanting en de boerderij achter het cafe met hooiberg.

 

De Kamp, maar nu vanaf de Boazumerfeart. Links huis Pieter Scholtanus[nu Jan], dan Willem v Dijk (nu Wibe Hoitenga), en Beppe Aaltsje Ferwerda (nu W Reen). Het café is nog net zichtbaar foto 1971
De Kamp. Nu vanaf de achterkant, woning met grote kajuit is van Jan Scholtanus   foto 2021

 

Hier woonden Tiete en Jantsje Lanting. Nu Anne en Ellie Kampstra                                        foto 1944

 

Fam Mulder met 2e van links Janke Lanting-Siderius. Bij de voordeur van het huis van  -nu- de Familie Kampstra. foto 1944

 

Huis Anne en Ellie Kamstra. Hier is nu het begin van de Havens.

 

Griet Merkus op de brommer, hier voor haar huis. Nu Jaap Nieuwenhuis. Hier heet het nu Havens  De timmerwerkplaats van Piet v/d Berg op de achtergrond. foto 1965
Huis Jaap Nieuwnhuis, met links nog net zichtbaar het huis van Diedert Jellema (Diedert en Bieke) nu woont S. Wijnia hier. Het valt nu onder de Havens.

 

Timmerman Grijpstra hier aan het werk bij De Havens 23,  augustus 1975. HIj woonde op De Kamp 10, nu de Familie Engelsma.
Havens 23       Foto anno 2020.

 

Bieke Jellema voor haar huis. foto 1962.  Nu is het de Havens 19.

 

Diederd en Bieke Jellema in de tuin.

 

Hier woont nu S. Wijnia. Voorheen Diedert en Bieke Jellema . De andere deur is hier netjes weg gewerkt. Foto anno 2020