De kerk in Bozum

De kerk in Boazum is een van de oudste romaanse kerkgebouwen in Friesland uit de 12e eeuw. Tijdens de restauratie in 1941 werd in het gewelf een schildering ontdekt. De zogenaamde Majestas Domini. De schildering stelt een baardloze Christus voor. Bekijk hier de foto’s van de Nederlands Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerk en het gebouw van de vereniging tot Evangelisatie.