De Trochsnijing

De Trochsnijing
Naam van de plaats waar de Waltawei noordelijk van het dorp op de Hegedijk begint omdat bij de aanleg van de weg in 1858 stukken land dwars door snee.