Dubelspan.

In 1975 kwamen de leerlingen voor de eerste keer gezamenlijk naar de nieuwe school”Dubelspân.

De school is klaar, nu de afwerking nog.

 

Vandaag boom plantdag, ieder hielp mee.
Vandaag boom plantdag, en ieder hielp mee.

 

En er werd ook een fietsenhok geplaatst.

 

 

Meester Enno druk in het spier.

 

De Ram hoort erbij.

 

Schoolfoto uit 1976, achterste rij: Marieke Hofman, Martin Reen, Baukje de Vries, Yolanda van der Berg, Anita Albada, Marisa Heins, meester Vos, Harry Lautenbach, Jouke Hielkema, Johannes Hielkema, Pieter Reen, Bennie Nauta, Koos Bijlsma, juf Geppie Huitema(handwerk juf), 2e Rij: Piet Nauta, Atze de Vries, Halbe de Boer, Baukje Pietersma, Pyke Kroes, Anna de Boer, Marijke Vos, Anna van der Werf, Jan Teunis van Berkum, Wian de Vries, Tjitte de Jager. 3e rij: Tjitske van Berkum, Jannie Lanting, Harma Lautenbach, Onno Hofman, Jimte de Jager, Aukje Nauta, Grietje Reen, Tineke Wytsma, Jetske van Berkum, Grietsje van der Werf, Hessel Faber. Voorste rij: Fokke de Boer, Monique van der Berg, Fetsje Stoffelsma, ….1…, Sieta Wytsma, Anke Reen, Douwe de Boer, Wieger de Boer, Bert Faber en ….2….. Nummer 1 en 2 zijn broerdjes uit Wieuwerd.

 

Schoolfoto 1978, met bovenste rij: Erik Tack, Jan Okke Tack, Auke Nauta, Tsjomme Wytsma, Johannes Hielkema, Tineke Wytsma, Annelies van der Goot, Monique van der Berg, Michael Kamstra, Hessel Faber. Rij daarvoor: Jimte de Jager, Jetske van Berkum, Grietje Reen, Gerlof Miedema, Jannie Lanting, Marijke Vos en Anna de Boer. Rij daarvoor: meester Vos, Angeliqe Baan, Jan Miedema, Bert Faber, Sieta Wytsma, Douwe de Boer, Joke van der Goot, Harma Lautenbach, Grietsje van der Werf, Tetsje Stoffelsma, meester Henstra. Rij daarvoor: Klaasje van der Werf, Jildou Kroes,Elly van der Goot, Arriette Nauta, Warner Jan Nauta, Wietske Nauta, Sietse Kroes, Wieger de Boer. Voorste rij: … Miedema, … Miedema, Gjetsje Postma, Hinke Vos, Foekje Hielkema, Hartger Pietersma, Timon de Jong, Klaziena Wytsma en …de Vries.

 

Schoolfoto uit 1978? met Jan Zantema en op de bovenste rij: Sorry sorry ik weet de namen niet. Wie het weet graag even een mail naar franstolsma@ziggo.nl B.v.d
Schoolfoto uit 1978 met op de bovenste rij: Eric Tak, Jan Okke Tak, Auke Nauta, Tsjomme Wytsma, Johannes Hielkema, Tineke Wytsma, Annelies van der Goot, Monique van der Berg, Michael Kamstra, Hessel Faber. Daarvoor:

 

Schoolfoto uit 1973-1974 met een schoolreisje naar Appelscha,met van boven naar beneden: Fetsje Leijenaar, Sjoukje Hylkema, Anja Bijlsma, Jouke Hylkema, …Nauta, Marten Reen, Pieter Reen, meester Henstra, Bennie Nauta, Harrie Lautenbach, Marissa Heins, Halbe de Boer, Rients, Plantinga, Jan Hendrik Kroes, Jolanda van der Berg, Grietje Piersma, Anita Albada, juf Kuiper, Tsjomme Wietsma, Hains de Vries, meester Vos, Wian de Vries, Grietje Reen, Atze de Vries, Tjitte de Jager, Grytsje van der Werf, Tweeling uit Deersum, Anna van der Werf, Baukje de Vries, Baukje Piersma, Koos Bijlsma, Johannes Hylkema, Jan Teunis van Berkum, Pyke Kroes, Anna de Boer, Auke Nauta,…Nauta, Janny Lanting, Tjitske van Berkum, Tineke Wytsma, Marijke Vos, Tetsje Stoffelsma en Fokke de Boer.
De Oplossing was: redens.
Schoolfoto uit 1985 met: meester G. Vos, Heske, Pietsje, Corrie, Marije, Jantine, Renee, Ids, Peter, Barry,Jan Juf Neelie, Germ, Marieke, Tineke, Ruurd, Thom, Tjitske, Tineke, Lienke, Nynke-Marije, Jelmer, Wimke, Franciska, Johan, Syberen. Klaas, Marta en juf Jetty. Maar wie weet de achternamen. graag een mailtje naar:franstolsma

 

Schoolfoto uit 1987: Jitske, Marta, Sieberen, Wouter-Jan. ….1…, Gerritje, Jurgen, Andries, Johan, Wimke, Tjitske, Judith, Pytsje, Franciska, KeesJ, Sebastiaan, Vooraan: Klaas-Jan en Sikke.En nu de achter namen nog. wie weet het. Graag een mail naar franstolsma@ziggo.nl

 

23-09-1987 Opendag met taart. Jammer dat we geen namen weten. Graag mailen naar franstolsma@ziggo.nl

 

Oranjekoek, bij de opendag.

 

Dubelspan 1988. Achter v.l.n.r: Meester Jacob Annema, Tjitske Speerstra, Jan Hylkema, Barry Kampstra, Nynke-Marije, en Ruurd v/d Berg, Tineke Kastelijn, Jantine Nijholt, Klienke Nauta, Marije de Jong. 3e rij: Wimke Merkus, Fransiska Nijholt, Gerritje Speerstra, Pytsje Merkus, Johan Boersma, Andries Andree, Jelmer v/d Berg, Tjalling Abbink, Juf Neely , Marieke Kastelijn, Tineke Bakker. 2e rij: Marta Holkema, juf Jettie Bron, Judith Prakken, Syberen Koopmans, Jitske Heslinga, Sebastiaan Novak, Kees J Merkus, KLaas Jan Jellema, Hijze Jellema, Hendrik Speerstra. 1e rij: Hans Terpstra, Anne Andree, Nynke Heslinga, Jurgen Lanting, Gysbert Lanting, Paulien Kastelijn, Sikke Bakker en Kees W Merkus.

 

Dubelspân Schoolreisje 1989. Helaas we weten geen namen. Graag de namen even mailen naar: franstolsma@ziggo.nl

 

 

De Biste fan omke Roel.

 

Dubelspân november 1989, met de varkens Knorre-Knorre Japke en Skarreltsje

Dubelspân december 1990. Allemaal in Ot en Sien tenue. Feest op school 100 jaar bestaan. Jammer we weten de namen niet. Graag een mail naar franstolsma@ziggo.nl

 

 

Dubelspân 1990: achter: Tetske Douma, Elisabeth Flapper, Jinre v Leeuwen. Midden : Doete Stenekes, Karin Pasma, Sietske Merkus. Zitten Mayken Enequist, Nanne Hoitenga. voor Sape Miedema en Agnes Niemeijer.

 

Dubelspân 1990, achterste rij: Hijze Jellema, Johan Boersma, Tineke Bakker, Marieke Kastelijn, Fransiska Nijholt, Ruurd v/d Berg, Andries Andree, Wimke Merkus, Tjitske Speerstra, Tjalling Abbink, Annemarijn Abbink, 2e rij: Keesen Pytsje Merkus, Marta Holkema, Gerritje Speerstra, Syberen Koopmans, Klaas Jan Jellema, Kees J Merkus, 3e rij: juf Luutske, Sikke Bakker, Hendrik Speerstra, Gysbert Lanting, Judith Prakken, Jitske Heslinga, Anne Andree, Jurgen Lanting, Benny Jilderda, juf Nely, meester Jacob. 4e rij: Nynke Andree, Paulina Kastelijn, Hans Terpstra, Johan Jilderda, Geertruida Holkema, Maartzen Koopmans, Nynke Andree, 5e rij: Atze Bakker, Johannes Kastelijn, Wiebe Piersma, Mark Feikema, Marinus Terpstra, Rene Jilderda en Thea Grasman.
Dubbelspân schoolreisje groep 6,7, en 8 1990. Namen niet bekend.

 

Dubelspân 1991, achterste rij: Judith, Tjalling, Tjitske, Johan, Jelmer. Voor Fransiska, Pietsje Merkus, Wimke Merkus en Andries Andree

 

Dubelspân 1991-1992, achterste rij: juf Afke Terpstra, meester Jacob Anema, Judith Prakken, Fransiska Nijholt, Abdries Andree, Marta Holkema, Kees J Merkus, Hyre Jellema, Sikke Bakker, Tjitske Speerstra, 3e rij: Gerritje Speerstra, Pytsje Merkus, Johan…., KLaas Jan Jellema, Wimke Merkus, Jelmer v/d Berg, Syberen Koopmans, Hendrik Speerstra, juf Luutske, juf Neelie 2e rij : Nynke Andree, Nynke Heslinga, Hans Terpstra, Jitske Heslinga, Kees W Merkus, Anne Andree, Annemarijn Abbink, Jurgen Lanting, Geertruida Holkema, Pauliena Kastelijn, Martzen Koopmans, Renee en Benny JIlderda. 1e rij: Tetske Douma, Agnes Niemeijer, Wybe Piersma, Johannes Kastelijn, Thea Grasman, Johan Jilderda, Tjerk Terpstra, Sietske Merkus, Atze Bakker, Mark Feikema, Iris Marije Plantinga,Teake Piet v/d Werf, Marinus Terpstra en Jan Piersma.
Dubelspan 1991-1992 met Siebe Sateliet. We weten de namenvan de leerlingen niet. Mail deze even naar franstolsma@ziggo.n Dan zal ik deze er even bij zetten. Bvdl

 

Dubelspân 1994, helaas geen namen, wie kan ons hier aan helpen. Graag even mailen naar franstolsma@ziggo.nl

 

Dûbelspan 1996. Wie weet de namen? Bij ons niet bekend. Graag even door mailen naar: franstolsma@ziggo.nl Bvd

 

Dûbelspan 1998. Bovenste rij : Iris Marije Plantinga, Gerben Jan de Vries, Maaiken Enequist, Jinre v Leeuwen, Doete Stenekes, Sietske Merkus, Marlou de Jong, Tjerk Terpstra. Midden Herre Adema, Nanne Hoitenga, Agnes …., Karin Pasma. Onderste rij: Jan Piersma, Louise Zantema, Tetsje Douma, Elisabeth Flapper, Afke Flapper en Teake Piet v/d Werf. 
Dûbelspan 2006. Boven : Machteld v Sijll, Gelbrich Boonstra, Grietje v/d Berg, Marijke v Dijk. Voor Enno Bruinsma, Hanna Bunder, Ruurd Land, Anna Weidema, Lize Boelens en meester Jan Stenekes.
Dûbelspan 2005: Namen niet bekend alleen meester Enno Bruinsma

Dûbelspan 2016: Staand : Ids Schaap, Jurre v/d Eems, Mette v/d Eems, Hannah Nieuwenhuis, Gelderland Visser, Sienna Hemstra, Liam Meijer. Vooraan Frans de Jong, Zittend: Silke Tamminga, Lisanne de Jong en Else Boonstra