Geboortelepel van Mindert Epema

Op visite kreeg ik Bennie en Wieke Kooistra die mij de geboortelepel van Mindert Epema brachten.In deze lepel staat: geboren 9 april 1916 Mindert Epema. Deze lepel was in het bezit van zijn verloofde, deze is inmiddels ook gestorven en wist de familie niet waar de lepel naar toe moest, en zo kwamen ze bij mij.

Dienstplichtig korporaal Mindert Epema

Voornaam: Mindert
Achternaam: Epema
Geboortedatum: 9 april 1916
Geboorteplaats: Oosterlittens (Fr.)
Overlijdensdatum: 10 mei 1940
Locatie sneuvelen: Obbicht, bij de brug
Begraafplaats: NH BP Bozum (Littenseradiel)
Grafnummer: Rij 21 graf 3
Functie: 3e Sectie
Religie: Nederlands Hervormd


Bij de brug te Obbicht over het Julianakanaal, nabij Born, was de 3e Sectie van 1-II-37.RI onder de reserve 1e luitenant Nijland gelegerd ter beveiliging van een ruim 2 km breed vak. De brug was voorbereid voor vernieling. In de ochtend van 10 mei verscheen een zgn. overvalsploeg verkleed als Nederlandse Politietroepen, in werkelijkheid een Duits commando. Op instigatie van de aankomst van deze ploeg ging de luitenant samen met korporaal Epema over de brug de commando’s tegemoet. Bij de versperring vroeg hij de ‘Politietroepen’ om identiteitspapieren, waarop deze de wapens te voorschijn haalden. De luitenant schreeuwde naar zijn mannen het vuur te openen, waarop hij zelf door de ‘moedige’ commando’s werd neergeschoten. De korporaal Epema trachtte de lont van de bruglading nog te bereiken, maar werd voordien gedood door Duitse kogels. De brug werd desondanks niet door de overvalploeg genomen. De later bij het zuidelijker gelegen Berg overgestoken Duitsers kwamen de verdedigers bij Obbicht in de rug en dwongen hen tot overgave.Korporaal Epema was in feite genist maar voor toezicht op stellingbouw toegevoegd (samen met twee andere genisten) aan de 3e Sectie. Bovendien had hij de verantwoordelijkheid de brug op te blazen, bij ontstentenis van Politietroepen voor die taak. Bron: http://www.maaslinie-mei1940.nl/

Bekijk hier een uitgebreid document over Mindert Epema (pdf)

Geboortelepel Minder Epema
Geboortelepel Minder Epema

 

Grafsteen Mindert Epema
Grafsteen Mindert Epema

1 gedachte over “Geboortelepel van Mindert Epema”

  1. Achte . Ik wie oandien doe ik it ferhaal fan Mindert Epema ûnder eagen krige. Ik wie by famylje yn Born (L) doe ik fytsende by it Julianekanaal lâns by de brêge fan Obbicht it oantinken fan dizze warbere strider tsjin kaam. Dhr. Elsinga hat der yn des.85 in moaie gearfetting oer makke. Ik myn heit waard berne yn 1916 en hat tiidens de mobelesaasje en oarloch ik oantekens makke . Dizze oantekens ha ik úttypt en binne no te lêzen yn in skrift ” Eigen wirk “‘fan Melle Tilma út Mantgum.
    Ik yn syn skriuwen komme we de fryske jongerein tsjin fan Pyt Zylstra . Ik fyn it prachtich dat fan dizze fryske strider die fallen is foar it heitelân safolle omtinken jûn wurd. M.fr. gr. Siep Tilma út Boksum

Reacties zijn gesloten.