Gelukkig Nieuwjaar

Het Team van AldBoazum wenst ieder een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Januari 2022

 

Wintergezicht Makkum boerderij Sikke Flapper.
Februari 2022
Winter op de Pôlle.

 

Maart 2022
Wierd, Rienk,Anne en Tryntsje Miedema . foto 1969

 

 

April 2022.

 

Annie Douma met poppen wagentje.

 

Mei 2022

 

Gerrie Miedema en Anneke van Dijk met de pop bij de dokter.

 

Juni 2022

 

Aaltje  Keuning, Afke Plat, Geeske Keuning ,Ydeke Plat en Betty Spijksma

 

Juli 2022

 

Hotse  mem Aaltje  en Janke Dijkstra in de tobbe.

 

Augustus 2022
Trijntsje en Wietske van Dijk yn it hea.

 

September 2022

 

Waltawei 1975

 

Oktober 2022

 

Kinderen in ponywagentjes. foto 1995

 

November 2022

 

Pieter en Tjibbe van Dijk aan het dammen. Thee op het steltsje en een zak doppinda’s  op tafel.

 

December 2022

 

Boerderij Jan de Vries Yndijk 2.