Gerben en Alie Piersma geëmigreerd naar Denemarken.

Verhaal Gerben en Alie Piersma geëmigreerd met hun 4 zonen Wiebe, Jan , Harry en Jente in 2004 naar Denemarken:

Ze zijn in 2004 heel snel vertrokken, en dus hadden ze in de Doarpsskille november 2004 een uitgebreid afscheid gezet:

hun afscheidsbericht

 

 

 

De pleats aan de Tanialeane 80er jaren ( Nu Pierkje Postma)

 

Deze is ook van de Tanialeane luchtfoto datum 90er jaren. De pleats

Woensdag 14 juli 2004 gingen wij op weg naar Denemarken.
Een nieuwe start op boerderij “Stensgård”
Een boerderij met 120 koeien en 150 jongvee.
Koeien worden in een 26 stands carrousel gemolken.
100 ha land in eigendom, 40 ha pacht.
Koeien blijven het hele jaar door in de ligbox stal.

Doorlopende renovaties gedaan:
-40 boxen erbij
-4 kuil silo’s
-Oude voerloods omgebouwd naar een welvaard-stal
-Oude grupstal omgebouwd naar jongvee stal.

fam Piersma koeienstal
fam Piersma jongveestal

2022 : 200 melkkoeien
Inmiddels woont Jan met zijn gezin op de boerderij.
En wij wonen in het dorp Arre, 4 km van de boerderij – woon huis
Sociaal systeem/ levensonderhoud
Het Deense systeem is zeker zo goed als in Nederland, maar er zijn wel verschillen.
Zo hoeft meen bv in Denemarken geen schoolgeld, AOW en ziekenfonds premies te betalen. Dit wordt betaald uit belastinggelden.
Beide sociale systemen zijn dan ook moeilijk met elkaar te vergelijken.
Het verzekeringsstelsel is over het algemeen goed te vergelijken met het Nederlandse en doet er zeker niet voor onder.
In Denemarken wordt over alles 25% BTW berekend en daarom is het dagelijkse leven duurder.

fam. Piersma winter

Scholen en Kerken
Kinderen gaan vanaf ca 1 jaar eerst naar de peuteropvang of dagelijkse oppas bij iemand thuis. Maximaal 5 kinderen).
Vanaf 3 jaar naar de kleuterschool. ( Bornehaven). Als ze 6 jaar zijn gaan ze naar een speelleerklas (bornehaveklasse) en vanaf hun 7e jaar gaan ze naar de 1e klas van de basisschool.
De basisschool duurt 10 jaar. Sommige kinderen gaan naar de efterskole, vanaf de 9e klas. Deze hebben bepaalde thema’s, zoals sport internationale, gymnastiek enz. Dit staat gelijk aan de MAVO.
In het Deense schoolsysteem kun je niet blijven zitten, leerlingen krijgen extra begeleiding indien nodig.
Voor werkende moeders is er goede kinderopvang geregeld, er is naschoolse opvang tot 12 jaar.
Bijna alle Denen zijn lid van de Lutherse staatskerk.
Actieve Nederlandse kerkgangers vinden vaak aansluiting bij Missions groeperingen, deze mensen integreren heel snel.
Klimaat is bijna hetzelfde, maar in de zomer meer zonuren.
Deense vlag:

 

De vlag wordt veel gebruikt met o.a. verjaardagen, feesten zoals koperen, zilveren en gouden bruiloften. Dan vlagt de hele buurt mee.
Ook wordt de vlag gebruikt bij overlijden, dan hangt hij half stok en na de begrafenis gaat die in top.
Op het platteland zijn er meer tradities dan in dorpen en steden. Ze komt de avond voor het feest van bv 25 jaar trouwen, de hele buurt langs, maken een erepoort en zingen een lied. Ze nemen zelf de koffie, broodjes taart en servies e.d. mee en zitten gezellig bij diegenen thuis. Rond middernacht even zingen, borreltje en dan naar huis.
Al met al een prachtig mooi land, waar we onze draai na een korte tijd wel hebben gevonden.

De woning in Denemarken 2022

Mooie natuuromgevingen, strand en zee, zo’n 35 km rijden. En veel ruimte om op het strand te zonnebaden,

Wij genoten altijd volop dat familie, vrienden en bekenden ons niet vergeten en altijd hebben bezocht. Dit doet ons allemaal goed
Met vriendelijke groet Gerben en Alie Piersma.

En onze dank voor jullie verhaal en foto’s.