Kaatsen in Boazum – hoofdstuk 4 – Jan van der Steegh

De geschiedenis van het Kaatsen in Boazum 

In dit hoofdstuk hebben we het over de beroemdste kaatser vanBoazum: Jan van der Steegh. Zijn vader Sybrand Jans  was hier het hoofd van de school. (die op de tekening hierboven aan het eind van de ‘Schoolstraat’ te zien is).

Hoofdstuk 4

Jan van der Steegh

In de periode van de jaren’90 van de 19eeeuw tot en met het seizoen 1903 was er een Boazumer kaatser, die zich regelmatig in de prijzen speelde: Jan van der Steegh.
Op de website van de kaatsbond vinden we een foto van hem, met een bericht van zijn grootste prestatie. Op 29 juli 1903 won hij op de PC te Franeker de vierde prijs met Lodewijk Leicht (Franeker) en Sjoerd Heslinga (Beetgum).
Er zijn meer krantenberichten waarin hij wordt genoemd. Bijvoorbeeld in het Nieuws van de Dag van 17 juli 1903. Toen was hij een van de Leeuwarder prijswinnaars tijdens een kaatsdag in Leeuwarden.

Jan van der Steegh (foto Kaatsmuseum)
Uitslag van een Kaatspartij in Leeuwarden,Jan van der Steegh wordt genoemd bij II de Leeuwarden prijs.

Hij is een keer tot koning uitgeroepen. In het Puntenklassement van de beste kaatsers, heeft hij 66 punten gehaald.
Jan verhuisde december 1903 naar Makkum. Daar werkte hij als klerk op het kantoor van Notaris Sjirk Linses van der Brug. Deze was, voordat hij in 1898 naar Makkum verhuisde, kandidaat-notaris in Bozum. Jan is in 1903 bij hem als klerk in dienst zijn gekomen. Hij overleed op zevenentwintigjarige leeftijd op 25 april 1909 te Amsterdam aan Typhus.

In Philippus Breuker’s ‘Brekizer fan de Foarutgong’ wordt en passant in de biografie van zijn vader vermeld dat Jan in 1899 een van de oprichters van de Kaatsvereniging was. Dit moet de ‘Kaatsvereniging Bozum’ zijn geweest die tot in de jaren ’20 van de vorige eeuw heeft bestaan.
Zijn vader was Sybrand van de Steegh en zijn moeder Sjieuwke Bloksma. Ze trouwden op 8 juli 1877 in Sneek.
Jan is als tweede kind geboren op 8 april 1882 in Jubbega-Schurega (gemeente Schoterland), daar was zijn vader in 1880 hoofd der school geworden. Zijn oudste zusje heette Feikje. Zij was geboren op 5 augustus 1879 in Sneek. Juni 1884 verhuisde het gezin naar Boazum, waar vader hoofd van de school werd. Hier werden nog twee kinderen geboren. Tjitte op 2 oktober 1884 en Antje op 11 maart 1886. Tjitte studeerde in Groningen, toen hij in 1907 ziek thuiskwam. Na een lang ziekbed stierf hij op 12 mei 1908. Toen ook zijn zoon Jan in 1909 overleed, kon hij dit tweede verlies niet meer goed verwerken. Vader Sybrand van der Steegh stierf in Boazum op 25 februari 1910.

Jan van der Steegh (Foto Kaatsmuseum)

Bronnen:

Philippus Breuker – Skoalmasters fan Boazum
Philippus Breuker – ‘Brekizer fan de Foarutgong’
Het archief van de KFKB te Franeker
De Leeuwarder Courant