Het Skutsje

Het bozummer skutsje “De hoop op Welvaart” groot 24 ton werd gebruikt voor de beurt vaart tussen Bozum- Sneek,Bozum- Leeuwarden en Bozum- Franeker en vervoer aardappelen en brandstoffen en was tot 1935 in gebruik door Hubert Bergsma.