Gerben en Alie Piersma geëmigreerd naar Denemarken.

Verhaal Gerben en Alie Piersma geëmigreerd met hun 4 zonen Wiebe, Jan , Harry en Jente in 2004 naar Denemarken: Ze zijn in 2004 heel snel vertrokken, en dus hadden ze in de Doarpsskille november 2004 een uitgebreid afscheid gezet:         Woensdag 14 juli 2004 gingen wij op weg naar Denemarken. Een … Lees verder

Skoalle en Doarpsfeesten Boazum 2003

It is al wer 20 jier lyn, mar we hawwe ut dat jier moaie foto’s fan de “merke”. De foto’s binne destijds makke troch Bert Feenstra fan de dr. Miedemastrjitte We ha in kar makke ut sa’n 100 foto’s,  en hoop dat jimme der noch efkes fan neigenietsje sille.  Der is dy 20 jier al … Lees verder

Hoofdstuk 11 Het laatste bewijs van Leven van ‘Lyts Begjin’ en Hoofdstuk 12 De overgangsperiode

  Hoofdstuk 11 Het laatste bewijs van Leven van ‘Lyts Begjin’ Er is niet veel meer te vertellen over de laatste jaren van ‘Lyts Begjin’. Er is nagenoeg niets meer bewaard gebleven over deze laatste jaren van haar bestaan.  Een uitnodiging voor de Jaarvergadering op 3 december 1950. Uit de titel van deze foto moet … Lees verder