De geschiedenis van het Kaatsen in Boazum Hoofdstuk 3

De Geschiedenis van het kaatsen in Boazum  Hoofdstuk 3 Jacob Sjuks Zandstra, de beroemde Bozumer Kaatsbalmaker. Het volgende verhaal is vrij naar het jubileumboek van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond: 100 jaar KNKB 1997. J.J.  Kalma vertelde er over in zijn boek ‘Keatsen in Fryslân’. Het kan haast niet anders of er zijn in de … Lees verder

Dr.Miedemastraat 12

  Dr.Miedemastrjitte 12. tekening fan 1900, links it  hûs fan de famylje Rutten, dan it pand dat  ôfbrutsen  is. Wie eartiids in smederij, dan it lytse hûske ek ôfbrutsen , en wer opbout is yn 1916. No  dus nr. 12 fan Nelie Feenstra.   Soms tink je wol ris, as in hûs ris prate koe, … Lees verder

Dokter Miedemastrjitte 2 en 4

Dr. Miedemastrjitte 4 Deze twee woningen hebben een veelzijdig verleden. Nog voor de Franse tijd was het hoge huis nr. 4 de herberg in het dorp. Omstreeks 1759 werd het toenmalige huis overgenomen door de Kerkvoogdij en zij bouwden er een bovenverdieping op, zodat er een gelegenheid was om tijdens Jaarmarkten bij elkaar te komen. … Lees verder