It Amelân van voor 1969, of: De Sanering in Boazum deel 2

Een luchtfoto van t Amelân uit ±mei 1969. Op deze foto is het stratenpatroon nog goed terug te zien. Als we linksboven over de brug het dorp binnen komen, ga je linksaf, langs de timmerwerkplaats van toen Van der Berg en later Grijpstra, nu Geke en Sybolt Engelsma. Je kunt daar achterlangs naar de Bozumervaart. … Lees verder

De Boazumer Raem

Utrikking  Boazumer Raem In de Jaren ’60 van de vorige eeuw kwam bij Doarpsmienskip het idee op om een speldje te creëren waarmee belangrijke Boazumers geëerd konden worden. Al gauw bleek dat er diverse mensen in aanmerking kwamen om deze blijk van eerbetoon te ontvangen. De afgelopen 50 jaar is er geen werk meer van … Lees verder

Makkum

Makkum onder Boazum   Makkum 1. Dit is de eerste boerderij die links aan de Makkumerreed ligt. Nu woont de Familie Flapper er. De Eigenaren vanaf 1832: J.J. Tjaarda, Weidum: al in 1832 – ± 1849 Ruurd F. Hoekstra en later zijn weduwe Tjitje R. Hoekstra te Warstiens, van ±1849 – ±1909. Rond 1908/1909 is … Lees verder