Trein

Het station van Bozum is geopend in gebruik gestelt op 16 juli 1883 en gesloten op 17 juli 1944. Het stationsgebouw is afgebroken in 1958. De bouwstijl van dit station is een type Loppersum. Parallelstaand middendeel met aan beide zijden een verschillend eindgebouw haaks op het spoor.

De straten van Bozum

De langste weg door Bozum is de Waltawei deze is aangelegt in 1851 vanaf Oosterwierum door Bozum tot aan de slachtedyk de grensscheiding met de Gemeente Hennaarderadeel.