De straten van Bozum

De langste weg door Bozum is de Waltawei deze is aangelegt in 1851 vanaf Oosterwierum door Bozum tot aan de slachtedyk de grensscheiding met de Gemeente Hennaarderadeel.