Schoolfoto uit 1997/98 met Sybe Satellyt

Deze schoolfoto is van schooljaar 1997/98, samen met Sybe Satellyt.  Sybe Satellyt was een educatief programma, gemaakt voor de schooltelevisie van Omrop Fryslan. Dus 25 jaar geleden.

 

Wat de reden was van dit bezoek aan Boazum is niet bekend, wel dat alle leerlingen samen met hem op de foto gingen, evenals het destijds onderwijzend personeel.

de foto

We hebben al een heleboel namen verzameld: Femke Boonstra Robert en Erik Heins, Jorrit van der Wal,  Martin Hijlkema, Hijlke Marten Hijlkema en Jacoba Hijlkema, Nanne, Esther en Afke Hoitenga,  Femke  en Fardau Wiersma, Mariëlle Lanting, Sietske Merkus,  Doete Stenekes, Elizabeth, Afke Flapper,  Herre en Welmoed Adema,  Michelle Samba, Thea Nico en Ellen Grasman,  Majken en Julian Enequist, Jan Venema,  Hinke, Harmke en Liesbeth van der Werf, Tetske en Trude Douma, Rianne Siksma,  Lars en Michel Hornstra  personeel Sipke Stol,  Nelie Veenstra, Enno Bruinsma, Janny Bruining  en Jacob Anema.

Het zou leuk zijn, om de overige namen ook te noteren. Graag doorgeven aan Franstolsma@ziggo.nl of aan de commissie aldboazum.

oktober 2023