Simon en Oeke van Dijk

Simon en Oeke

Simon van Dijk en Uilkje (Oeke) Rauwerda trouwden op 18 mei 1899, dus net voor de eeuwwisseling .

de trouwakte van 1899

Ze woonden destijds in Dearsum, en Simon was boerenarbeider. In 1920 verhuisden ze naar Boazum. Destijds woonden ze op het Amelân. Nu de Havens. Helaas niks meer van over. Simon verkocht in Boazum petroleum. Foto is van de Waltawei t/h van Evangelisatie gebouw. Nu wordt dit bewoond door Olaf en Karien.

plusm 1920 Waltawei Simon van Dijk met de petroleum kar.

De kar werd getrokken door een kedde, en had reclame voor maatschappij De Automaat en ook draagt hij hier de bij behorende pet. Met opschrift De Automaat. Jappie lanting kan zich nog herinneren, dat je een reclame krantje kreeg, wanneer je petroleum kocht. In dat krantje stond een stripverhaal over een zwart mannetje genaamd Pijpje drop. ( Zou nu niet meer kunnen). Elk verhaal eindigde met: ‘hoe het verder Pijpje Drop vergaat, staat in de volgende automaat’.
De Automaat was onderdeel van Standard Oil(Esso). En is opgericht in 1898.

zou nu niet meer kunnen , we zijn 100 jaar verder.!!!

 

zo eindigde met stripverhaal

 

de familie van Dijk hie yn 1934 ek in adfertinsje yn it Friesch Dagblad.

ut it FD 1934

Simon en Oeke hadden nog meer bezigheden:
Ze brachten ook kranten rond: o.a. de Leeuwarder Courant.
En ook maakte Simon tot op hoge leeftijd eenden korven: o.a. met Riemer Wieringa, maar ook met zijn vrouw Oeke.

samen met Riemer Wieringa
samen met zijn vrouw begin 60er jaren

Verder pakte Simon alles aan, hij was ook z.g. los-arbeider.

rechts Simon en Oeke, links Pieter (zoon) en Ruurdsje voor het huis op it Amelân.
een mooie foto van hun samen.
samen op weg naar de bus voor het ouden van dagen reisje 60er jaren. voor hun huis op it Amelân.
mei it reiske 60er jierren

Voor die tijd zijn ze ook oud geworden, Simon overleed op 88 jarige leeftijd op 13-2-1963 en Oeke op 90 jarige leeftijd op 15-10-1964.