Skoalle- en Folksfeesten jierren sechtig.

Nog even en dan is het weer zover : De Boazummer merke, hier een klein voor proefje.

Het begin is er.

Het programma.

 

Het korps giet troch de buorren. Sietske Merkus, Hermien van der Brug, Janny Bergsma, Femmie Hardenberg, Hennie Groen, Hottie van der Brug, Tineke Hardenberg,  en Frans Tolsma voorop.
Okkie Trooi, Jappie lanting, Dorus Willem de Vries.

De ereronde troch de buorren.

Wat een folk.

 

 

Gekostumeerd fuotbal mei Jan Tolsma en Anne Stenekes.

 

Willem de Vries as Doris.

 

Nog efkes ien de zweefmolen.

 

Germ en Gjetsje Stenekes, daar achter Cocky en Douwe Bakker en Maaike Tolsma.

 

Jelle en Sietske Merkus.

 

Albert Groen en Pietie Hardenberg en Tineke Hardenberg.

 

Jongen met hoedje en hond Tjerk Dotinga,  Ype Dotinga  achteraan Klaas de Vries, Bokje, Jetske en Saapke de Vries, Margje de Groot en helemaal achter Esther de Boer.

 

Hein Hilarides en Henk Hardenberg.

 

Jan Hoekstra en Maaike Tolsma.

 

De spultsjes binne bezig.

 

Flachjes yn e stoof stekke.

 

Het publiek op de banken.

 

Wietske Hoitenga en … tsjin …. en Sikke Hoitenga.

 

Stoelendans v.l.n.r Antsje Hoitenga, vr v/d Meer, Andries Dijkstra, Corrie Miedema, Jitske v Dijk, met pet Durk Jellema, Willem Sloot en Johannes v/d Meer.

 

Teun Jellema en Durk Jellema.

 

v.l.n.r: Nanne Hoitenga, Pieter Scholtanus, Teun Jellema, Pieter Dijkstra, …?…, Gerrit Keuning, Douwe Hoitenga, Andries Dijkstra, Jakle v Dijk en Rienk Zwaga.

 

Klaas Veenstra helpe bij de zweef.

 

V.l.n.r: eerste twee onbekend, dan Femmie Hardenberg, Grietsje de Leeuw, …, Hermien v/d Brug en Ypie Huitema.

 

Jeen de Vries en Piet Bakker.