Skûtsjes in Boazum

Voor een artikel over de skûtsjes in Boazum zijn we opzoek naar informatie over verschillende skûtsjes.

Zo willen we meer weten over het skûtsje van Hubert Bergsma, “Hoop op Welvaart” zwaar 24 ton.  Dit schip lag altijd aan de ‘Opslag’.  bij de woningen van Freerk Andrée en Bouwe Jan Bouma. Hij heeft het verkocht aan Reinder Reitsma. Bergsma heeft er aardappelen, bieten en turf mee vervoerd tussen Sneek, Boazum, Leeuwarden en Franeker. 

Skûtsje van Hubert Bergsma uit 1924, hier bij de Opslag.

Bergsma heeft het verkocht aan Reinder Reitsma. Die vervoerde alleen turf en  steenkool.

Reitsma heeft er tot ongeveer 1955 op gevaren.

Het tweede Boazumer Skûtsje was van Andries Hylkes  Meijer. Dat lag altijd voor de stenen brug bij het hok van Yme van der Valk, tegenwoordig van Jannie Smit. Hier weten we helemaal niets van.

Onder de brug door ziet u het skûtsje van Andries Hylkes Meijer liggen.

Mocht u iets weten over deze skûtsjes, dan houden we ons daarvoor aanbevolen. Wilt u die informatie opsturen naar Werkgroep ‘Âld Boazum’? Email:

franstolsma@ziggo.nl

U kunt ook per telefoon contact opnemen: 06-39722914

Mocht u nog foto’s hebben, dan kunnen die worden gescand en terug gezonden worden.

Bij voorbaat onze dank, Teatske Lanting, Hessel Fluitman en Frans Tolsma