Transport bedrijf Gebr de Vries

Hieronder volgt het verhaal over het Boazumeer vrachtbedrijf Gebr De Vries. Het werd geschreven door Rinse de Vries (zoon van Hendrik) en Geertje Hannessen-de Vries (dochter van Willem de Vries). Zij zijn kleinkinderen van de oprichter Jacob de Vries van het vrachtbedrijf

Gezin Jakob en Minke de Vries met hun kinderen .v.ln.r : Jan, 1914-1997,Wijtske [Wietske] 1923-1973], Geert [ 1916-1973], Hendricus [Hendrik 1919-1962], Willem 1922-1994 en Jacob[Jappie] 1926-1978
Transportbedrijf  Gebr. de Vries

Jakob de Vries was Geboren op 6 juni 1889 in Jellum. Zijn ouders, Jan Hendricus en Grietje Bakkers, verhuisden een paar jaar later naar Deinum. Als boerenknecht had hij van oktober 1911 tot begin september 1912 ook een jaartje in Bozum gewerkt.

Hendrik en Jan de Vries, op de Waltawei.    foto Rinse de Vries

10 mei 1913 verhuisde de 23-jarige boerenfeint Jac. de Vries van Deinum naar Boazum. Hij trouwde die dag met Minke Zijlstra, dochter van Geert Zijlstra en Wietske Siderius. Na zijn trouwen werkte hij in Boazum als  voerman en veehandelaar in zijn eigen bedrijf. Zijn schoonouders, Geert en Wietske woonden oorspronkelijk op Makkum en later in het dorp naast de Gereformeerde kerk. Daar was Geert ook de koster. Jacob en Minke kregen ook woonruimte in deze boerderij. Bij hun trouwen kwamen ze te wonen op nr 75 en later op 86a.
Jac. de Vries werd zodoende eigenaar van een voermansbedrijf in Boazum. Hij haalde vee op bij de boeren en bracht het naar de markt. Hij vervoerde allerlei goederen en hij bracht de huisboedel van de mensen van hun oude naar het nieuwe huis.
In die beginjaren moest hij zijn kost zien te verdienen met vervoeren voor anderen. In 1916 had hij een maaimachine overgespaard, in 1918 kocht hij een ploeg en nog weer later werd hij ook eigenaar van een brik.
Toen was Jac. de Vries Bozums taxichauffeur, maar dat beviel hem niet Hij wilde eigenlijk alleen maar handelen.
Hij stapte in 1946 uit zijn bedrijf. Er moest met auto’s gereden worden en daar voelde hij helemaal niets voor, zijn hart ging uit naar de handel in kleinvee. Zijn zoons Hendrik en Willem zetten het bedrijf voort.

Inschrijving in het Handelsregister:
J. DE VRIES te Bozum
Inschrijfdatum 1/07/1933 Opheffingsdatum 9/05/1947
Voermanderij
Toegang 52-02; Inv. nr. 10954; Dossiernr. 11516

Verkeersongeval,  Uit het Fries dagblad, 5 Augustus 1937
BOZUM. Dinsdagavond had de voerman J.J. de Vries het ongeluk op de weg bij Tjalhuizum met zijn wagen bekneld te raken tusschen autobus en de tram. Daar de weg ter plaatse smal is, was passeren onmogelijk. De voerman kon niet verhinderen dat de wagen van achteren werd aangereden door de tram. Door de schok sprong het paard de weg over, zoo dat het paard en wagen in een vrij diepe bermsloot geraakten en het varken dat op de wagen was aan de overkant in het land liep. Later op den avond heeft men met vereende krachten de zaak weer op het droge gebracht.

augustus 1948


augustus 1948 Hendrik en Jan de Vries

Het transportbedrijf
Mijn vader en oom Willem hadden samen een transportbedrijf (Gebr. de Vries) en een handel in stro voor boeren. Ze vervoerden voornamelijk vee naar de markten in Leeuwarden en Sneek en verder transport van bomen en de eerdergenoemde stro handel.
Het stro kwam hoofdzakelijk uit de Wieringermeer polder. Voor het transport ging men met twee vrachtauto’s, waarbij er op heenreis een met een sleepkabel over de afsluitdijk werd getrokken om benzine te besparen (ons Friezen ben zunig).
Als kind ben ik voor mijn schooltijd heel veel met oom Willem mee geweest. Dit was altijd leuk. Ik kreeg als we ergens gingen koffiedrinken een stuk gevulde koek en een glas chocolademelk.
In Bozum was in die tijd nog een station waar regelmatig een wagon met kolen kwam, mijn vader bracht die dan met de vrachtwagen naar de zuivelfabriek in Wieuwerd of naar de kolenboer in Bozum.
Er kwam in de herfst altijd een schip met turf in Rien dit moest handmatig overgeladen en naar de brandstofhandelaren worden gebracht.
De opslag van gras was op grote bulten waar dan een laag zand op moest om het goed samen te drukken.
Het zand werd gehaald uit de buurt van Garijp (woudzand) als jongentje hielp ik natuurlijk met een kleinere schep hard mee.

In de winter bij gladde wegen moest er zand gestrooid worden of het nu dag of nacht was. Er kwamen twee mannen van Rijkswaterstaat en samen met mijn vader schepten ze dan het zand op de auto en twee mannen stonden achterop de wagen -terwijl mijn vader zachtjes reed- gooiden zij het daarna handmatig op de weg. Het was soms zo koud dat mijn vader een peterolielamp in de cabine zette om een beetje warmte te krijgen, de auto’s hadden toen nog geen verwarming. (Die mannen achterop de auto werden wel warm van het scheppen).

Twee auto’s met hetzelfde kenteken. Een mooie Austin uit de tijd dat een overall niet zomaar versleten was. Daarna op de Bedford, die ook gebruikt werd als Camper. Hier voor een vakantie in Diever.
(Bron: Geert de Vries)

Hendrik de Vries hier bij zijn Austin. Deze auto heeft het zelfde kenteken B-29706 als de Bedford bij de volgende foto.

B-29706
Hendrikus de Vries, Bozum, gemeente Baarderadeel. Afgegeven: 24-5-1946
Hendrik de Vries

Met de vrachtauto op vakantie. Deze Bedford het zelfde kenteken B-29706 als de Austin op de vorige foto met Hendrik de Vries.

J.J. de Vries en Zn., Bozum, gemeente Baarderadeel. Afgegeven: 30-9-1946
De Ford in feestkledij! In gebruik geweest bij Jacob de Vries met zijn zonen Willem
en Hendrik uit Bozum.
(Bron: Geert de Vries)

De vrachtauto is een voormalige Duitse Ford Ruhr vrachtwagen uit de oorlogsjaren. Hij zal vermoedelijk afkomstig zijn uit een van de vele dumps net na de oorlog.

De vrachtwagen is een voormalige Duitse Ford Ruhr vrachtwagen uit de oorlogsjaren. Hij zal vermoedelijk afkomstig zijn uit één van de vele dumps net na de oorlog
Op deze foto ziet U bij het portier Willem de Vries, vrachtrijder uit Boazum, met een lading suikerbieten op de Tsjaerddyk in Folsgare. Mijn oom Hein Damstra, toen wonend aan de Tsjaerddyk waar hij een fouragebedrijf had, leunt tegen het spatbord. De foto is genomen in de beginjaren vijftig.
Het merk van de vrachtwagen is een Mercedes.
(Bron: Feike Damstra, Sneek)

Bij het portier Willem de Vries, mijn oom Hein Damstra leunt tegen het spatbord foto Feike Damstra, Sneek

 

In en om het woonhuis

Het huis op t Heech, het hok geheel links tegen de woning aangebouwd.                          foto Rinse de Vries

Willem en Lien woonden in de “boerderij” links tegen het “hok” aan. Rechts woonden oom Tjeerd en tante Wietske. Eerst oom Jan, toen oom Willem en daarnaast tante Wietske, waar pake Geert en beppe Wietske eerst woonden en daar achter oom Hendrik. Als ik daar was, konden we op zolder met elkaar met de bal naar elkaar gooien, de zolder was boven open.
Het huis waar we woonden was een voormalige boerderij waarin toen 5 gezinnen woonden. Aan de andere kant woonde oom Willem. Om met elkaar te kunnen overleggen m.b.t. het werk werd er een –intercom- aangelegd. Dit was een stalen pijp die liep over de zolder van oom Tjeerd. Aan het einde van de pijp was een trechter gemaakt en hing een bel, via een draad waren de bellen met elkaar verbonden. Wanneer je wilde overleggen trok je aan de bel en die ging dan over aan de andere kant. Zo kon je met elkaar spreken en alle bewoners konden meeluisteren. (Bron: Jaap de Vries)
Met de hele familie op een kluitje wonen vraagt heel wat om de verstandhouding goed te houden. Zeker als je samen onder één dak woont. Drie gezinnen en een stuk of vijftien kinderen valt niet altijd mee. De meeste gezinnen zijn dan ook weggetrokken uit Bozum. Hendrik en Jetske verhuisden in mei 1956 van Bozum naar Deersum (Fr) en in juli 1959 naar Ede. Hendrik begon daar een eigen bedrijf.

UIt het Handelsregister:
W. DE VRIES te Bozum
Inschrijfdatum 23/03/1950 Opheffingsdatum 26/04/1966
Toegang 52-02; Inv. nr. 17778; Dossiernr. 20911


De veecollectie van de fam A Stenekes voor een Keuring.  Jacle v Dijk, Willem Sytema, Egbert Meijer, Iede v/d Hem, Willem de Vries, Kees Merkus en Herre v/d Werf.        foto aldboazum

Willem de Vries zette het bedrijf in Bozum voort. Hij had een veebak die in het hok (garage) aan het plafond hing en die dinsdags en vrijdags op de vrachtwagen gezet werd, dan naar de boeren om vee op te halen en dan naar de markt. Op andere dagen vervoerde Willem boomstammen op een trailer voor een bedrijf uit Sneek. Die werden dan in de sloot naast de Súderdyk in Bozum gelegd om de boomsappen er uit te laten stromen. Dat was goed voor het hout, ze lagen er wel een jaar. Er werd ook stro verreden uit de polder en dat moest dan gewogen worden op de weegbrug bij de fam. Bijlsma uit Makkum.
Ook deed hij verhuizingen, zo is de fam. Merkus ook in Bozum terecht gekomen en is er een fijne vriendschap ontstaan.

Willem de Vries met stroo transport, hier voor het cafe, naast het P.E.B.-hokje. Let op het Kenteken B-30650

 

Nota uit 1962

 

Jappie de Vries, zoon van Willem de Vries

 

Willem de Vries                                                                                               foto Rinse de Vries

 

Foto Rinse de Vries

In 1965 stopte hij met het bedrijf en vertrok naar Harderwijk waar hij bij een transportbedrijf ging werken. Omdat hij daar al veel contacten had en er in Friesland niet genoeg werk was heeft Willem de stap gezet om met zijn grote gezin te verhuizen. (Bron: Geertje de Vries)
Zo kwam er een einde aan het “Voermansbedrijf” waarmee Jakob de Vries in 1913 in Bozum gestart was