Trouwfotos

Een korte terug blik op de trouwfoto’s die we op 21 januari op de boven zaal van het café ook hebben gezien.
Hier vind je de foto’s die er lagen van 1915 tot en met 1950. Even nagenieten.

Jan en Griet de Waart -Kingma 29-05-1915
Ane Sake en Liesbeth Lanting -de Jong 24 mei 1922
Steffen en Marieke Koopmans- de Jong 16-05-1923
Jan en Teatske Siderius-Stenekes 07-07-1927
Aan en Dirkje Looyenga 19 mei 1928
Harm en Tryn Lautenbach 11 mei 1929
Willem en Joukje van Dijk – Holster 22-05-1929
Durk Harmen en Pietsje de Boer -Kingma 06-05-1933
Kobus en Anneke Bijlsma-Postma 04-05-1932
Lammert en Coba Beeksma 24-05-1934
Piet Vochteloo met zijn vrouw 1936. Hij was smid in Boazum
Evert en Klaske Beeksma 21-05-1937
Albert en Tiete Groen- Dijkstra 29-11- 1939
Germ en Sjoerdsje Ferwerda-de Jager 15-06-1940.   Pieter Cnossen bij het paard.
Yme en Griet van der Valk- Santema  21 mei 1941
Tjitse en Anne Dijkstra -Althusius 07-05-1941
Nanne en Zus Hoitenga- Brouwer 26-08-1942
Eite en Wimke Tjeerdsma-de Vries 03-08-1944
Pieter en Tjitske Scholtanus- Jouksma 29-05-1945
Familie Jouksma met het bruidspaar 29-05-1945
Egbert en Esther Meijer- Zijlstra 15-08-1945
Jan en Henny Tolsma- Frolich 29-08-1946
Evert en Sjouk Mollema – Hofman 1948
Franke en Roelofke Nieuwenhuis -Cuperus 31 mei 1950
Jacob en Dieuwke Kuiken- Looyenga  mei 1950
Jappie en Janke Lanting – Siderius 04-10-1950