Uit het foto album van Akke van Dijk, destijds op Makkum 3

 foto album van de Familie van Dijk.

Het gaat om het echtpaar  Pieter en Ruurdtje van Dijk. Ze hadden een kleine boerderij op Makkum 3. “In Komelkers spultsje”. Ze hadden 10 koeien, een paard, een stuk of 10 schapen en wat kleinvee.

Hun kinderen waren: Afke, Tsjibbe, Simon, Uilkje, Jantsje, Akke en Koos.

Het gezin van Pieter en Ruurdtje van Dijk: Achterste rij vlnr: Jantsje, Afke, Simon, Tjibbe en Uilkje Voor: vlnr: Pieter van Dijk, Koos, Ruurdtje en Akke. Genomen rond 1958.

 

Pieter en Ruurdtsje van Dijk, eind jaren vijftig. Ze staan naast hun boerderij. Op de achtergrond Makkum 2, de boerderij van de Familie Bakker.
Statie foto van Simon en Oeke Van Dijk

 

 

Pieter en Ruurdtje met de Heit en men fan Pieter, Simon en Oeke van Dijk (het rechter echtpaar). Voor het huis op It Amelân.

 

De boerderij Makkum 3 in 1958

De boerderij wordt nu bewoond door Haaije Folktertsma.

De boerderij in de winter van 1963

 

De gebroeders vlnr Tjibbe, Koos en Simon. De foto is van 1955
Akke als 12-jarig meiske op de scooter van…? Let op het kenteken: uit Groningen!

 

Als volwassene ging ze voor een vierwielig vervoersmiddel. Een Volkswagen 1200

 

Akke van Dijk met haar vriendin Hieke Bonnema (r.). Een kermisfoto uit 1963.

 

Simon van Dijk in de zuivelfabriek in Wiuwert. Hij is hier boter aan het kuipen . De foto is uit 1957.

Simon van Dijk woonde op de Pôlle en was langdurig secretaris van Doarpsbelang, Werkte als magazijnbediende bij de Alfa Romeo garage Rinsma in Berlikum. Daarvoor werkte hij op de melkfabriek van Wiuwert als botermaker.

 

Akke op de Swylmachine. Zomer 1963.

 

en op de hooiwagen

 

Emmaschool 1961, Groepsfoto tijdens het schoolreisje naar Schoorl.

Personen op de foto:
Bovenste rij: Mevr. Klaassen, Meester Klaassen, Gerda van der Berg, Douwe Hibma sr, Jac. Lanting, Akke van Dijk, Jannie Donkervoort, Laas Bonnema, Mevr. J. Lanting, Mevr. Hibma. Mevr.Laansma,  meester P.Laansma, Jelle Leyenaar en mevr. Leyenaar
Tweede rij: Jippe Holwerda,  Sjoke Hibma, Peekje Jellema, Teatske Lanting, Hennie Groen, Hielke Merkus, Bas Slager, Durk Hibma, Wietske Bruinsma (D), Jelle Reen, Steffen Koopmans, Tietsje Hibma.
Derde rij: Simke de Vries (D), Ane Lanting, Jappie de Vries, Jelle en Wout Merkus, Sjoerd Punter, Klaas de Vries, Hottie van de Brug, Esther de Boer, Jan Leijenaar, Andries Hibma. Jorrit Plantinga, Geertje Bulthuis, Joris  Terpstra, Paul Donkervoort en Marten Bruinsma
vierde rij: Houkje Bruinsma, Romke Leijenaar, Douwina Bulthuis, Hermien van de Brug, Ypie en Mellina Huitema, Minke de Vries, Elleke Lanting, Sietske Merkus, Janke Bulthuis, Arjen en Folkert Gerlofs, Abe de Vries, Truus Donkervoort, Margje de Groot en …