Uit het foto album van Mellina Huitema

Even inkijken in het foto album van Mellina Huitema, ze woonde op Tanialeane 3. De boerderij waar nu vr. Postma woont. En daarvoor de fam. Piersma.

De oude boerderij een kop hals romp type, aan de Tanialeane 3. Voor de verbouwing werd eerst het oude woongedeelte gesloopt .En daarna is deze omgebouwd tot een stelpboerderij. Hij is in drie delen verbouwd. Eerst het woongedeelte, toen de hollandse stal aan de achter zijde. En als laatse het midden, de schuur.

 

 

Mellina Huitema haar pake en beppe: vlnr : Halbe, Jetske, Hinke, beppe Minke, Ybeltsje, pake Tjitse, Hiske, Jelke, en Baukje Huitema. Deze boerderij was van de Familie van Berkum uit Wieuwerd. Voorheen van Tjitse Huitema.

 

De familie H Huitema. vlnr: Klaske Geppy, Tjitse, Minke,  Voor Heit Halbe, Ruurd, Mem Mellina en Hinke.

 

Mellina naast de oude boerderij. foto 1956

 

 

De familie voor de stal deur. Met Minke, mem, Tjitse, Herman en Corrie Anema heit en Geppie . Corrie is later getrouwd met Dominee de Bue.

 

Mellina en Jannie van Hendrik en Jetske de Vries foto 1956

 

Vrouw Huitema, Ypie, Ruurd en Mellina Huitema. foto 1956

 

De verbouwing is begonnen, de eerste kozijnen van het woongedeelte zijn geplaatst. Wat een mooie steiger. foto 1958
Het nieuwe woonhuis met  vrouw Huitema voor  de deur (VW kever met bril) het bouwmateriaal nog in de tuin foto 1959

 

Mellina met haar vader.

 

Huitema aan het maaien, Dit is nu het sportveld. De Tanialeane op de achtergrond. foto 1960

 

Optocht met Ruurd Huitema ,Andries Tolsma, op de kar Ypie en Mellina Huitma achter deze kar staat het melkwagentje van Germ en Janke Wieringa.Voor de loods van Jan Keuning. nu Jan Hielkema. foto 1962

 

Ruurd en Hinke Huitema en Andries Tolsma  feest 1962.
Links Ruurd , rechts Mellina en voor Teatske Lanting. Feest foto 1967
De nieuwe stal .

 

De nieuwestal in gebruik. foto 1959

 

Hier is goed te zien, dat de stal in gebruik is. En het woongedeelte links ook. foto 1960

 

Mellina haar oudere broer en zussen Geppie ,Tjitse en Minke Huitema foto 1936 ?

 

Ypie , Hinke Mellina en Ruurd Huitema. Feest foto 1957

 

Boven vlnr: Jelle Reen, Sjoerd Punter, juf Eringa, Simke de Vries, Andries Hibma, Marten Bruinsma,
2e rij: Mellina Huitema, Peter Boersma, Sjoke Hibma, Henny Groen, Hielke Merkus, Bas Slager, Paul Donkervoort, Teatske Lanting
3e rij: Jan Leijenaar, Sjoukje de Haan, Wout en Sietske Merkus, Wietske Bruinsma, Tamme Klomp
4e rij: Folkert Gerlofs, Romke Leijnaar, Geertje Bulthuis, Minke de Vries en Laas de Vries
Niet op de foto Jelle Merkus en Elleke Lanting wegens ziekte. Foto Emmeschool 1957

Emmaschool 1960-1961
vlnr: Mevrouw en Meester Klaasen, Gerda v/d Berg, Douwe Hibma, Jappie Lanting, Akke v Dijk, Jannie Donkervoort, Laas Bonnema, vr J Lanting, vr Hibma, vr P Laansma , P Laansma , Jelle Leijenaar en vr Leijenaar.
2e rij:Jippe Holverda, Sjoke Hibma, Peekje Jellema, Teatske Lanting, Henny Groen, Hielke Merkus, Bas Slager, Durk Hibma, Wietske Bruinsma, Jelle Reen. Steffen Koopmans, Tietje Hibma,
3e rij: Simke de Vries, Ane Lanting, Jappie de Vries, Jelle en Wout Merkus, Sjoerd Punter, Klaas de Vries, Hottie v/d Brug, Esther de Boer, Jan Leijenaar, Andries Hibma, Jorrit Plantinga, Geertje Bulthuis, Joris Terpstra, Paul Donkervoort, Marten Bruinsma.
4e rij: Houkje Bruinsma, Romke Leijenaar, Douwina Bulthuis, Hermien v/d Brug, Ypie en Mellina Huitema, Minke de Vries, Elleke Lanting, Sietske Merkus, Janke Bulthuis, Arjen Gerlofs,  Folkert Gerlofs, Abe de Vries Truus Donkervoort, Margje de Groot, en ……………

Feest bij Huitema. Deze foto is vanaf het schoolplein van de Emmaschool genomen. foto 1960