Uit het foto album van Yke van Dijk

Yke haar ouders en voorouders hebben op verschillende plaatsen in het dorp gewoond. Hier van laten we een paar fotos zien.

Yke in het midden: links haar moeder Jitske, en recht haar zus Trijntje en daarvoor haar broer Simon. Ze woonden op de Tryntsjebuorren. foto uit 1972

 

Haar moeder Jitske v Dijk staat hier bij de voordeur. foto 1972

 

Hier met haar vriendinnen , voor de lagere school aan het Altaplein. Links Wietske Hoitenga, Doetsje Stienstra, haar zus Trijntsje, daarvoor zitten Wierd Sloot en (Riemkje) voorheen Emy Boomsma.

 

Haar zus Trijntje naast haar huis. Met op de achtergrond een mooi stukje oud Boazum. Over haar linker schouder zien we eerst < de stal van Jaap Wieringa later Klaas v/d Berg, dan het puntdak van de schuur van de steenhouwerij van Cuperus, daar achter het huis waar Las van Hemmen woonde, en het huis van juf Nelie Veenstra. foto 1974

 

De Polle met brugje. foto 1978

 

Het Hokje aan de Boazumer feart foto 1978

 

Een mooie foto van de boomgaard naast de  voormalige Emmaschool links. Dit pad liep naar het huis achter de school. Hier woonden haar moeder met haar ouders . Douwe Dijkstra. foto 1972

 

Yke haar moeder Jitske in het midden, en haar pake Douwe Dijkstra en beppe Yke . Douwe werkte bij de NS als baan medewerker. Dit is nog te zien aan zijn bedrijfskleding.

 

Jitske Dijkstra, namen van de kinderen zijn niet bekend. foto 1946

 

Jitske Dijkstra, Anne Lautenbach, Jantsje Lautenbach en Trienke Veenstra. Op het brugje bij Harm Lautenbach, nu Auke Land. foto 1948

 

Tsjerkebuorren . foto 1978

 

In 1978 zijn ze naar het Altaplein 6 verhuisd.

 

Deze foto heeft ze uit haar huis genomen, De bejaarden hadden hun jaarlijkse reisje. foto is genomen 1975 -1978?

 

Foto uit 1978 .

 

Boerderij Jentsje Odinga aan de Singel 2. foto 1978

 

Singel 1. foto 1978

 

Pake Symen en beppe Trijntje en de kinderen voor v.l.n.r: Hiltsje, Sijke, Meinte, en Bouke  van Dijk. foto 1933 No Yndyk 6

 

Beppe Trijntje van Dijk met Meinte en Hiltsje , komen van het feest . Waltawei 1933

 

Beppe Trijntsje met v.l.n.r: Bauke, Hiltsje, Meinte en Sijke  van Dijk, hier op het feest terrein.

 

Pleats Yndijk 6.  Hier woonden eerst pake Sijmen en beppe Trijntje  Na hun huwelijk  zijn Meinte en Jitske v Dijk hier als boer begonnen. Pake en beppe verhuisden naar Yndyk 5.  Nu Fokke de Boer.

 

. Hier op de kar v.l.n.r: Yke, Trijntje, Anne en Trijntje achter de boerderij.

 

Yndijk 6  ,Yke en Trijntje van Dijk achter de boerderij. foto 1959

 

Mem Jitske met Yke en Trijntje op de wagen. Yndijk 5. foto 1959

 

Meinte van Dijk hier op de trekker in de Dr Miedemastraat. Meinte van Dijk is overleden september 1963